Listování
od 

Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11.6.2002 v Brně -- Brno : Masarykova univerzita, 2002 -- ISBN 80-210-2974-9
Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11.6.2002 v Brně -- Brno : Masarykova univerzita, 2002 -- ISBN 80-210-2974-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stav geomorfologických výzkumů v roce 2003. Příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie 03 -- Plzeň : Západočeská univerzita Plzeň, 2003 -- ISBN 80-7082-946-X
Stav geomorfologických výzkumů v roce 2004 - Sborník prací z mezinárodního semináře 26.-28.4.2004 -- Praha : Univerzita Karlova, 2004
Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 . Sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4. 2006) -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006
Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008 -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, v.v.i, 2008 -- ISBN 978-80-86407-39-5
Typ dokumentu: konferenční sborník (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008, Geomorfologický sborník 7, Sborník abstraktů -- Brno : Česká asociace geomorfologů, 2008 -- ISBN 978-80-86407-39-5
Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Průvodce k exkurzi
Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Průvodce k exkurzi / Demek, J., Demek, Jaromír, Havlíček, Marek, Kirchner, Karel, Mackovčin, Peter, Nehyba, S., Nehyba, Slavomír, Roštínský, Pavel -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, oddělení enviromentální geografie Brno, 2008 -- ISBN 978-80-86407-39-5
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG -- MU, PřF
Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Sborník abstraktů. -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. , 2008
Stav geomorfologických výzkumů v roce 2009 -- Plzeň : Západočeská univerzita, 2009
Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. 11, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference. Geomorfologický sborník -- Brno : Geografický ústav PřF MU, 2013 -- ISBN 978-80-86407-37-1
Typ dokumentu: konferenční sborník (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stav poznania vo výskume v hydrologických vedách. Zborník recenzovaných príspevkov konferencie -- Bratislava : ÚH SAV, 2013
Stávající a plánované rekultivační práce na ložiskách hnědého uhlí v Ústeckém a Karlov. kraji a zhodnocení dosav. využití finan. prostř. na rekult. v SHP a provedení hrubého odhadu investiční potřeby na rekultivace do vytěžení zásob v mezích ÚEL / Godány, Josef, Horáková, Marie, Svoboda, Ivan, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stavba a vlastnosti geokompozitních materiálů s polyuretanovými pojivy (metody, postupy a výsledky laboratorního a in situ studia v ÚGN AV ČR) / Souček, Kamil, Ščučka, Jiří -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, v.v.i, 2007 -- ISBN 978-80-86407-15-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stavba hluboké litosféry z pohledu seismické anizotropie a její význam pro studium geodynamického vývoje kontinentu / Plomerová, Jaroslava -- Praha : Geofyzikální ústav AV ČR
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Stavebí kámen / Přikryl, Richard, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Stavební a dekorační kameny Prahy a Středočeského kraje / Dudíková Schulmannová, Barbora, Valečka, Jaroslav, 2012
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Stavební konstrukce z pohledu geotechniky. Sborník příspěvků česko - slovenské konference -- Brno : CERM Brno, 2008
Stellar and planetary magnetoconvection -- Bratislava : Comenius University, 1997 -- ISBN 80-223-1185-5