Listování
od 

Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Závěrečná zpráva projektu financovaného OG MŽP / Barnet, Ivan, Fifernová, Martina, Kadlecová, Renata, Krejčí, Zuzana, Kycl, Petr, Moravcová, Olga, Šikula, Jan, Šimková, Markéta, Tomas, Robert, 2007
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Studie rašelinišť národního významu v Krušných horách / Moravec, Jan, Sýkorová, Ivana -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 1994
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Studie studené anorganické syntézy a její využití pro stavební výrobu s použitím odpadních i přírodních materiálů / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana, Steinerová, Michaela, Straka, Pavel -- Praha : ÚSMH AV ČR, 2004
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Studie technologie výstavby, životnosti a teplotních vlivů podzemního Centrálního skladu vyhořelého jaderného paliva / Konečný, Pavel, Konečný, Petr, Malík, Josef, Souček, Kamil, Šňupárek, Richard, Vašek, Jaroslav -- Studentská 1768, 708 00 OstravaPoruba : Ústav geoniky AV ČR, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí / Čúzová, Kateřina, Hofírková, Sylvie, Hrádek, Mojmír, Kirchner, Karel, Koželuh, Miroslav, Lacina, Jan, Ondráček, Stanislav, Quitt, Evžen, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- Brno : ÚGN AV ČR Brno, 1994
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Studie z dějin hornictví 1 -- Příbram : Komitét sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice, 1989
Studie z dějin hornictví 2 -- Příbram : Komitét sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice, 1988 : Komitét sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice, 1989
Studien zum Burgwall von Mikulčice -- Brno : Archeologický ústav Akademie Věd České republiky -- ISBN 80-86023-30-3
Studien zum Burgwall von Mikulčice. Band 6 -- Brno : Archeologický ústav Akademie Věd České republiky, 2005 -- ISBN 80-86023-31-1
Studien zum Burgwall von Mikulčice VIII. Anthropological and epidemiological characterization of Great-Moravian population in connection with the social and economic structure. -- Brno : Archeologický ústav Akademie věd České republiky -- ISBN 978-80-86023-74-8
Studies in Anthropology, Palaeoethnology, Palaeontology and Quaternary Geology
Studies in Herpetology: proceedings of the European Herpetological Meeting -- Praha : Universita Karlova, 1986
Studies in Herpetology. Proceedings of the European Herpetological Meeting (3rd Ordinary General Meeting of the Societas Europaea Herpetologica) Prague 1985 -- Praha : Universita Karlova, 1986
Studies on Voltaire and the Eighteenth Century -- Oxford : Voltaire Foundation, 2005
The studies: Utilization of waste in production of building materials and application of geopolymer composites for purposes of renovation and restoration of relics -- Praha : Czech Development Agency, 2007
Studijní texty pro průvodce
Studium a hodnocení vývoje říční sítě v Národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy od Hynkovského jezu po ústí Cholinky / Hofírková, Sylvie, Kirchner, Karel, Krejčí, M., Máčka, Z., Roštínský, P., Rulík, M., Vašátko, J., Voženílek, V. -- Brno : Ústav geoniky AV ČR Brno, 2000
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Studium a modelování antropogenního ovlivnění říční sítě NPR - Vrapač / Hofírková, Sylvie, Hrádek, Mojmír, Ivan, Antonín, Kirchner, Karel, Krejčí, O., Lacina, Jan, Máčka, Zdeněk, Petrová, A. -- Brno : Ústav geoniky AVČR Brno, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Studium a popis nových minerálních fází z Jáchymova / Frýda, Jiří, Gabašová, Ananda, Ondruš, Petr, Skála, Roman, Vavřín, Ivan, Veselovský, František -- Praha, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)