Listování
od 

Studijní texty pro průvodce
Studium a hodnocení vývoje říční sítě v Národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy od Hynkovského jezu po ústí Cholinky / Hofírková, Sylvie, Kirchner, Karel, Krejčí, M., Máčka, Z., Roštínský, P., Rulík, M., Vašátko, J., Voženílek, V. -- Brno : Ústav geoniky AV ČR Brno, 2000
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Studium a modelování antropogenního ovlivnění říční sítě NPR - Vrapač / Hofírková, Sylvie, Hrádek, Mojmír, Ivan, Antonín, Kirchner, Karel, Krejčí, O., Lacina, Jan, Máčka, Zdeněk, Petrová, A. -- Brno : Ústav geoniky AVČR Brno, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Studium a popis nových minerálních fází z Jáchymova / Frýda, Jiří, Gabašová, Ananda, Ondruš, Petr, Skála, Roman, Vavřín, Ivan, Veselovský, František -- Praha, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Studium bazických hornin v krystalinickém podloží Doupovských hor, severočeské pánve a Českého středohoří. Dílčí závěrečná zpráva / Štědrá, Veronika -- Praha, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách / Bárta, Jaroslav, Bělohradský, Vladimír, Brož, Milan, Burda, Jiří, Dobeš, Petr, Drábek, Milan, Gabašová, Ananda, Havíř, Josef, Jačková, Ivana, Jarchovský, Tomáš, Klomínský, Josef, Kopačková, Veronika, Košťák, Bohuslav, Lysenko, Vladimír, Malec, Jan, Málek, Jiří, Puffr, Martin, Schovánek, Pavel, Stemberk, Josef, Verner, Kryštof, Veselovský, František, Vondrovic, Lukáš, Žák, Jiří, 2008
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008 / Bárta, Jaroslav, Bělohradský, Vladimír, Dobeš, Petr, Drábek, Milan, Jačková, Ivana, Jarchovský, Tomáš, Klomínský, Josef, Kopačková, Veronika, Košťák, Blahoslav, Malec, Jan, Málek, jiří, Pufr, Martin, Stemberk, Josef, Toužimský, Miroslav, Trubač, Jakub, Verner, Kryštof, Veselovský, František, Vondrovic, Lukáš, Žák, Jiří, Žanda, Libor, 2008
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách -- Praha : Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2008
Studium 'fluid inclusion planes' v granitoidech lokality Potůčky-Podlesí a rekonstrukce hydrotermálních procesů pomagmatického stádia / Dobeš, Petr, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Studium jílových minerálů ve vrtech v oblasti Beskyd. - in Krejčí O. et al.: Podprogram "ISPROFIN č. 215124-1 Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR. Závěrečná zpráva / Franců, Eva, Koubová, Magdaléna, 2008
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Studium klimatu lázeňských léčebných míst zejména Léčebných lázní Jáchymov a.s. -- Jáchymov : Léčebné lázně Jáchymov a.s.
Studium magnetických vlastností jeskynních sedimentů z Ochozské jeskyně : etapová zpráva za roky 2007 a 2008 / Kadlec, Jaroslav, Šlechta, Stanislav -- Praha : Českomoravský cement, a. s, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Studium puklinové a supergenní mineralizace v granitových horninách bedřichovského vodárenského tunelu (krkonošsko-jizerský masív) - zpráva za rok 2011 / Dobeš, Petr, Jačková, Ivana, Klomínský, Josef, Malec, Jan, Veselovský, František, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Studium původu klastických sedimentů barrandienského středního devonu: geochronologie detritických zirkonů pomocí laserové ablace ICPMS / Strnad, Ladislav, 2002
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází / Burian, J., Cetkovský, Stanislav, Dobešová, Z., Kallabová, Eva, Kaňok, J., Kiliánová, H., Kirchner, Karel, Klusáček, Petr, Kolejka, Jaromír, Kolibová, Barbora, Kozáková, M., Martinát, Stanislav, Nováková, Eva, Ondráček, Stanislav, Pechanec, V., Quitt, Evžen, Sedlák, P., Šťávová, Z., Zapletalová, Jana -- Olomouc : Univerzita Palackého, 2008 -- ISBN 978-80-244-1928-2
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Study and description of new mineral phases from Jáchymov.
Study of basic rocks from crystalline bedrock of the Doupov and české středohoří volcanics and North-Bohemian coal basin
Study of biodiversity of the Ordovician in the Barrandian area (Bohemian Massif) / Fatka, Oldřich, Kraft, Jaroslav, Kraft, Petr, Marek, Jaroslav, 2000
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Study of 'fluid inclusion planes' in granitoides of the Potůčky-Podlesí locality and reconstruction of hydrothermal processes of postmagmatic stage
Study of geological structures containing well-conductive complexes in Poland -- Warszawa : Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, 2005