Listování
od 

Studium a popis nových minerálních fází z Jáchymova / Frýda, Jiří, Gabašová, Ananda, Ondruš, Petr, Skála, Roman, Vavřín, Ivan, Veselovský, František -- Praha, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Studium bazických hornin v krystalinickém podloží Doupovských hor, severočeské pánve a Českého středohoří. Dílčí závěrečná zpráva / Štědrá, Veronika -- Praha, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách / Bárta, Jaroslav, Bělohradský, Vladimír, Brož, Milan, Burda, Jiří, Dobeš, Petr, Drábek, Milan, Gabašová, Ananda, Havíř, Josef, Jačková, Ivana, Jarchovský, Tomáš, Klomínský, Josef, Kopačková, Veronika, Košťák, Bohuslav, Lysenko, Vladimír, Malec, Jan, Málek, Jiří, Puffr, Martin, Schovánek, Pavel, Stemberk, Josef, Verner, Kryštof, Veselovský, František, Vondrovic, Lukáš, Žák, Jiří, 2008
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008 / Bárta, Jaroslav, Bělohradský, Vladimír, Dobeš, Petr, Drábek, Milan, Jačková, Ivana, Jarchovský, Tomáš, Klomínský, Josef, Kopačková, Veronika, Košťák, Blahoslav, Malec, Jan, Málek, jiří, Pufr, Martin, Stemberk, Josef, Toužimský, Miroslav, Trubač, Jakub, Verner, Kryštof, Veselovský, František, Vondrovic, Lukáš, Žák, Jiří, Žanda, Libor, 2008
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách -- Praha : Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2008
Studium 'fluid inclusion planes' v granitoidech lokality Potůčky-Podlesí a rekonstrukce hydrotermálních procesů pomagmatického stádia / Dobeš, Petr, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Studium jílových minerálů ve vrtech v oblasti Beskyd. - in Krejčí O. et al.: Podprogram "ISPROFIN č. 215124-1 Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR. Závěrečná zpráva / Franců, Eva, Koubová, Magdaléna, 2008
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Studium klimatu lázeňských léčebných míst zejména Léčebných lázní Jáchymov a.s. -- Jáchymov : Léčebné lázně Jáchymov a.s.
Studium magnetických vlastností jeskynních sedimentů z Ochozské jeskyně : etapová zpráva za roky 2007 a 2008 / Kadlec, Jaroslav, Šlechta, Stanislav -- Praha : Českomoravský cement, a. s, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Studium puklinové a supergenní mineralizace v granitových horninách bedřichovského vodárenského tunelu (krkonošsko-jizerský masív) - zpráva za rok 2011 / Dobeš, Petr, Jačková, Ivana, Klomínský, Josef, Malec, Jan, Veselovský, František, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Studium původu klastických sedimentů barrandienského středního devonu: geochronologie detritických zirkonů pomocí laserové ablace ICPMS / Strnad, Ladislav, 2002
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází / Burian, J., Cetkovský, Stanislav, Dobešová, Z., Kallabová, Eva, Kaňok, J., Kiliánová, H., Kirchner, Karel, Klusáček, Petr, Kolejka, Jaromír, Kolibová, Barbora, Kozáková, M., Martinát, Stanislav, Nováková, Eva, Ondráček, Stanislav, Pechanec, V., Quitt, Evžen, Sedlák, P., Šťávová, Z., Zapletalová, Jana -- Olomouc : Univerzita Palackého, 2008 -- ISBN 978-80-244-1928-2
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Study and description of new mineral phases from Jáchymov.
Study of basic rocks from crystalline bedrock of the Doupov and české středohoří volcanics and North-Bohemian coal basin
Study of biodiversity of the Ordovician in the Barrandian area (Bohemian Massif) / Fatka, Oldřich, Kraft, Jaroslav, Kraft, Petr, Marek, Jaroslav, 2000
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Study of 'fluid inclusion planes' in granitoides of the Potůčky-Podlesí locality and reconstruction of hydrothermal processes of postmagmatic stage
Study of geological structures containing well-conductive complexes in Poland -- Warszawa : Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, 2005
Study of limits of gravel sand mining at the area the Vltava and Labe rivers junction.
Study of silicification of cretaceous rocks (Bohemian Cretaceous Basin)- first issues
Study of Sokolov- Karlovy Vary area affected by mining