Listování
od 

Tenzometrické měření deformačních změn na táhlech ve Valdštejnské konírně / Erdinger, Zdeněk, Erdingerová, Julie, Živor, Roman -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Teoreticko-metodologické problémy geografie, príbuzných disciplín a ich aplikácie -- Bratislava : Univerzita Komenského, 1999
Tepelná historie paleozoika Drahanské vrchoviny určená na základě odraznosti vitrinitu a krystalinity illitu / Franců, Eva, 2000
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: ČGS (RIV)
Teraźniejszość Kluczem do Przeszłości: Współczesne Procesy Sedymentacyjne i ich Zapis Kopalny. IV Polska Konferencja Sedymentologicza - POKOS´4 -- Poznań, 2010 -- ISBN 978-83-61320-90-6
Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky / Adámek, Josef, Brzobohatý, Rostislav, Bubík, Miroslav, Cicha, Ivan, Dašková, Jiřina, Doláková, Nela, Elznic, Antonín, Fejfar, Oldřich, Franců, Juraj, Hladilová, Šárka, Holcová, Katarína, Honěk, Josef, Hoňková, Kerstin, Jurková, Zuzana, Krásný, Jiří, Krejčí, Oldřich, Kvaček, Jiří, Kvaček, Zlatko, Macůrek, Vlastimil, Mikuláš, Radek, Opluštil, Stanislav, Pálenský, Peter, Rojík, Petr, Skupien, Petr, Spudil, Jiří, Sýkorová, Ivana, Šikula, Jan, Švábenická, Lilian, Teodoridis, Vasilis, Titl, František, Tomanová Petrová, Pavla, Ulrych, Jaromír -- Praha : Česká geologická služba, 2010 -- ISBN 978-80-7075-759-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Tercierní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky / Fejfar, Oldřich, Holcová, Katarína, Kvaček, Zlatko, Opluštil, Stanislav, Pešek, Jiří -- Praha : Česká geologická služba, 2010 -- ISBN 978-80-7075-759-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: UK, PřF
Termanal 94 -- Bratislava, 1994
Termanal 2003 -- Bratislava : Publishing House of Slovak University of Technology, 2003
Termická analýza a její aplikace v geologii / Přikryl, Richard, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Termination of underground coal mining and its impact on the environment -- Ostrava : Anagram, 2006
Termination of underground coal mining and its impact on the environment / Martinec, Petr -- Ostrava : Anagram, 2006 -- ISBN 80-7342-118-6
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ternary feldspar equilibria and thermodynamic modeling at the granulite-eclogite facies transition / Dolejš, David, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Terra Abstracts
Terra abstracts EUG, Vol. 5 -- Strasbourg : Blackwell, 1993
Terra Incognita.
Terra Nostra -- Bonn : GeoUnion Alfred-Wegener-Stiftung, 1999 -- ISBN 0946-8978
Terra nostra 2008/2, IPC-XII / IOPC-XIII Bonn, Germany 2008 Abstract volume -- Bonn : GeoUnion Alfred-Wegener-Stiftung, 2008
Terra Nova -- Cambridge : Cambridge Publications House, 1997
Terra Nova 9, Abstr. Suppl. l.
Terra Nova, Abstract supplement No 1 -- Strasbourg : European Union of Geosciences, 1997