Listování
od 

Tethyan/Boreal Cretaceous Correlation : Mediterranean and Boreal Cretaceous paleobiogeographic areas in Central and Eastern Europe -- Bratislava : Slovak Academy of Sciences -- ISBN 80-224-0708-9
Text explanation to the Geological map of the Czech Republic 1 : 25.000 32-213 Ktiš
Text explanation to the geological map of the Czech Republic 1:25.000 sheet 03-142 Hejnice and 03-231 Jizerka
Text explanations to basic geological map of the Czech Republic1:25 000 24-113 Nové Město na Moravě and adjacent parts of map sheets 24-114 Dalečín a 24-131 Bobrová.
Text explanatory of the geological map 1 : 25 000, sheet 23-213 Humpolec
Textil v muzeu. Textil a textilní technologie v depozitáři. -- Brno : Technické muzeum v Brně -- ISBN 978-80-86413-67-9
Textové vysvětlivky k listu 03-144 Tanvald, 1:25 000 / Mrázová, Štěpánka -- Praha, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Textové vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000, list 23-213 Humpolec / Adamová, Marie, Breiter, Karel, Hrubeš, Martin, Kadlecová, Renata, Lhotský, Pavel, Manová, Magdalena, Mlčoch, Bedřich, Nekovařík, Čestmír, Rambousek, Petr, Šalanský, Karel, Štěpánek, Petr, 2002
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Textové vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000 22-332 Kašperské Hory / Babůrek, Jiří, Fürych, Vilém, Goliáš, Viktor, Hanžl, Pavel, Kadlecová, Renata, Lhotský, Pavel, Nekovařík, Čestmír, Nývlt, Daniel, Osterrothová, Kateřina, Pertoldová, Jaroslava, Strnad, Ladislav, Šebesta, Jiří, Vlčková, Ludmila, Žáček, Vladimír -- Praha, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Textové vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 03-234 Dolní Mísečky / Břízová, Eva, Burda, Jiří, Ďuriš, Miloslav, Fürych, Vilém, Lysenko, Vladimír, Malec, Jan, Rajchl, Michal, Rambousek, Petr, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Vymazalová, Anna, Žáček, Vladimír, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Textures of Geological Materials -- Oberursel : DGM Informationsgesellschaft, 1994 -- ISBN 3-88355-200-3
Textury a klasifikace paleovulkanitů jižní části vrbenské skupiny, silezikum / Aichler, Jaroslav, Hanžl, Pavel, Mixa, Petr, Pecina, Vratislav, Přichystal, Antonín, Wilimský, Dávid -- Olomouc : Přírodovědecká fakulta UP, 2003
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MU, PřF
Textury a struktury geokompozitů na bázi polyuretanových pryskyřic / Ščučka, Jiří -- Ostrava : VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, 2005
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, ÚG
Těžba a její dopady na životní prostředí -- Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2006 -- ISBN 80-86832-18-X
Těžba a její dopady na životní prostředí II -- Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2008 -- ISBN 978-80-86832-36-4
Těžba a její dopady na životní prostředí IV -- Chrudim : Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o, 2012 -- ISBN 978-80-86832-67-8
Těžba a její dopady na životní prostředí, sborník konference, 2.-3.3. 2011, Strážnice -- Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., Chrudim, 2011 -- ISBN 978-80-86832-57-9
Těžební antropogenní tvary reliéfu a poddolovaná území, mapa 1:1 mil / Čápová, Dana, Kramolišová, Pavla, Lhotský, Pavel, Rambousek, Petr, Sedláček, Jan, Štrupl, Vít, 2006
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
th international conference on gas geochemistry. Abstract Book -- Katlenburg-Lindau : Copernicus GmbH, 2003
Tha map of the documentary points 1:25.000 Rožná and surroundings.