Listování
od 

Textové vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000 22-332 Kašperské Hory / Babůrek, Jiří, Fürych, Vilém, Goliáš, Viktor, Hanžl, Pavel, Kadlecová, Renata, Lhotský, Pavel, Nekovařík, Čestmír, Nývlt, Daniel, Osterrothová, Kateřina, Pertoldová, Jaroslava, Strnad, Ladislav, Šebesta, Jiří, Vlčková, Ludmila, Žáček, Vladimír -- Praha, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Textové vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 03-234 Dolní Mísečky / Břízová, Eva, Burda, Jiří, Ďuriš, Miloslav, Fürych, Vilém, Lysenko, Vladimír, Malec, Jan, Rajchl, Michal, Rambousek, Petr, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Vymazalová, Anna, Žáček, Vladimír, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Textures of Geological Materials -- Oberursel : DGM Informationsgesellschaft, 1994 -- ISBN 3-88355-200-3
Textury a klasifikace paleovulkanitů jižní části vrbenské skupiny, silezikum / Aichler, Jaroslav, Hanžl, Pavel, Mixa, Petr, Pecina, Vratislav, Přichystal, Antonín, Wilimský, Dávid -- Olomouc : Přírodovědecká fakulta UP, 2003
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MU, PřF
Textury a struktury geokompozitů na bázi polyuretanových pryskyřic / Ščučka, Jiří -- Ostrava : VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, 2005
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, ÚG
Těžba a její dopady na životní prostředí -- Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2006 -- ISBN 80-86832-18-X
Těžba a její dopady na životní prostředí II -- Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2008 -- ISBN 978-80-86832-36-4
Těžba a její dopady na životní prostředí IV -- Chrudim : Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o, 2012 -- ISBN 978-80-86832-67-8
Těžba a její dopady na životní prostředí, sborník konference, 2.-3.3. 2011, Strážnice -- Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., Chrudim, 2011 -- ISBN 978-80-86832-57-9
Těžební antropogenní tvary reliéfu a poddolovaná území, mapa 1:1 mil / Čápová, Dana, Kramolišová, Pavla, Lhotský, Pavel, Rambousek, Petr, Sedláček, Jan, Štrupl, Vít, 2006
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
th international conference on gas geochemistry. Abstract Book -- Katlenburg-Lindau : Copernicus GmbH, 2003
Tha map of the documentary points 1:25.000 Rožná and surroundings.
Thayensia - sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- Znojmo : Správa NP Podyjí, 1998
Thayensia 2000.
Thayensia, Sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- Znojmo : Správa Národního parku Podyjí ve Znojmě, 2002
THE BOOK OF ABSTRACTS, The Seventh European Meeting on Environmental Chemistry EMEC7 -- Brno : Faculty of Chemistry, Brno, 2006 -- ISBN 80-214-3320-5
The Czech Republic in Brief, 1995, Praha, Česká geografická společnost / Götz, A., Holeček, M., Rubín, J., Střída, M.
The figure of the Earth. Theoretical Geodesy and the Earths Interior.
The History of the Study of Landforms - or the Development of Geomorphology.
The Holocene.