Listování
od 

Toxické a stopové prvky v přírodním prostředí: antropogenní ovlivnění geochemie arzénu, berylia a olova / Skřivan, Petr -- Praha : Geologický ústav AV ČR, 1995
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Trace fossils - biology, taphonomy and applications. 2. přepracované vydání, Chapman & Hall, Londýn, 1996, 361 s.
Trace fossils - biology, taphonomy and applications, 2. přepracované vydání, Chapman & Hall, Londýn 1996, 361 stran / Bromley, Richard G.
Trace fossils as indicators of sedimentary environments -- Amsterdam : Elsevier, 2012
Trace fossils from the Middle Cambrian of the Barrandian area (Central Bohemia, Czech Republic) / Mikuláš, Radek -- Praha : Czech Geological Survey, 2000 -- ISBN 80-7075-389-7
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Trace fossils in the Cambrian of the Barrandian area, Czech Republic / Mikuláš, Radek -- Rabat : Faculty of Sciences, Mohammed V University, 1994
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Trace fossils in the collections of the Czech Republic (with emphasis on type material) / Budil, Petr, Lehotský, Tomáš, Mikuláš, Radek, Šarič, Radko, Uchman, Alfred, Zasadil, Bořek -- Praha : Insitute of Geology, AS ČR, Prague, 2006 -- ISBN 80-903511-1-5
Typ dokumentu: sborník
Zdroj: ČGS (RIV)
Trace fossils in the collections of the Czech Republic (with emphasis on type material) -- Prague : Institute of Geology, AS CR, 2006 -- ISBN 80-903511-1-5
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2008. Sborník příspěvků -- Ostrava : ÚGN AV ČR Ostrava, Green Gas DPB Paskov, 2008
Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2007 -- Paskov : OKD, DPB, 2007
Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2008 -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2008
Transactions of the Universities of Košice -- Košice : Technical University Košice, 2006
Transactions of the VŠB-Technical university Ostrava, mining and Geological Series, extraordinary isue, 49 -- Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003 -- ISBN 80-248-0396-8
Transdanubian Range (Hungary) and Northern Calcareous Alps (Austria) : T-J boundary events recorded in platform to basinal marine depositional environments of the western Tethys -- Budapest : UNESCO, 2005
Transformace společnosti a změny územně funkční struktury měst.
Transfromační procesy 1990-2005 -- Ostrava : Ostravská univerzita, 2005
Transport and City Tunnels -- Czech republic 2010 : CzTA ITA-AITES, 2010 -- ISBN 978-80-254-7054-1
Transport of water, chemicals and energy in the soil-crop canopy-atmosphere systems -- Bratislava : Ústav hydrológie SAV, 2007
Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System : proceedings of peer-reviewed contributions -- Bratislava : Institute of Hydrology SAS, 2009
Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra : zborník recenzovaných príspevkov -- Bratislava : Ústav hydrológie SAV, 2012