Listování
od 

Trace fossils in the collections of the Czech Republic (with emphasis on type material) / Budil, Petr, Lehotský, Tomáš, Mikuláš, Radek, Šarič, Radko, Uchman, Alfred, Zasadil, Bořek -- Praha : Insitute of Geology, AS ČR, Prague, 2006 -- ISBN 80-903511-1-5
Typ dokumentu: sborník
Zdroj: ČGS (RIV)
Trace fossils in the collections of the Czech Republic (with emphasis on type material) -- Prague : Institute of Geology, AS CR, 2006 -- ISBN 80-903511-1-5
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2008. Sborník příspěvků -- Ostrava : ÚGN AV ČR Ostrava, Green Gas DPB Paskov, 2008
Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2007 -- Paskov : OKD, DPB, 2007
Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2008 -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2008
Transactions of the Universities of Košice -- Košice : Technical University Košice, 2006
Transactions of the VŠB-Technical university Ostrava, mining and Geological Series, extraordinary isue, 49 -- Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003 -- ISBN 80-248-0396-8
Transdanubian Range (Hungary) and Northern Calcareous Alps (Austria) : T-J boundary events recorded in platform to basinal marine depositional environments of the western Tethys -- Budapest : UNESCO, 2005
Transformace společnosti a změny územně funkční struktury měst.
Transfromační procesy 1990-2005 -- Ostrava : Ostravská univerzita, 2005
Transport and City Tunnels -- Czech republic 2010 : CzTA ITA-AITES, 2010 -- ISBN 978-80-254-7054-1
Transport of water, chemicals and energy in the soil-crop canopy-atmosphere systems -- Bratislava : Ústav hydrológie SAV, 2007
Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System : proceedings of peer-reviewed contributions -- Bratislava : Institute of Hydrology SAS, 2009
Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra : zborník recenzovaných príspevkov -- Bratislava : Ústav hydrológie SAV, 2012
Travaux du Comité international pour ĺ étude des bauxites, de ĺ alumine et de ĺ aluminium (ICSOBA) -- Milan : Associazione Italiana di Metallurgia, 1997
Travaux Géophysiques -- Praha : Geofyzikální ústav AV ČR, 2011
Travaux géophysiques 1988-1992
Travaux géophysiques 1993-1996
Traverines in Thuringaia and in the foothills of the Harz
A traverse across a Variscan magmatic arc - geological field guide to the Central Bohemian Plutonic Complex / Janoušek, Vojtěch, Verner, Kryštof -- Praha : Česká geologická společnost, 2011 -- ISBN 978-80-87487-02-0
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)