Listování
od 

Uhlí - zdroje, procesy, užití / Buchtele, Jaroslav, Roubíček, V. -- Ostrava : Montanex, 2002 -- ISBN 80-7225-063-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu / Ač, Alexander, Apltauer, Jan, Bodlák, Luboš, Burešová, Renata, Cienciala, Emil, Cudlín, Pavel, Cudlínová, Eva, Czerný, Radek, Čížková, Hana, Dubrovský, Martin, Dušek, Jiří, Exnerová, Zuzana, Havránková, Kateřina, Henžlík, Vladimír, Janderková, Jana, Janouš, Dalibor, Lapka, Miloslav, Macků, Jaromír, Marek, Michal, Matějka, Karel, Pavelka, Marian, Pechar, Libor, Pokorný, Jan, Pokorný, Radek, Schneider, Jiří, Stará, Lenka, Středa, Tomáš, Šefrna, Luděk, Taufarová, Klára, Tomášková, Ivana, Urban, Otmar, Vyskot, Ilja, Zatloukal, Vladimír, Zemek, František, Zitová, Martina -- Praha : Academia, 2011 -- ISBN 978-80-904351-1-7
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Ukazatele změn biodiverzity -- Praha : Academia -- ISBN 80-200-1386-5
Ukrajinskij ščit (geofizika, glubinnyje processy) / Gordijenko, I. V., Gordijenko, V. V., Kováčiková, Světlana, Logvinov, I. M., Tarasov, V. N., Usenko, O. V., Zavgorodnjaja, O. V. -- Kijev : Korvin press, 2005 -- ISBN 966-8193-10-5
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Ukrajinskije Karpaty (geofizika, glubinnyje processy) / Gordijenko, I. V., Gordijenko, V. V., Kováčiková, Světlana, Logvinov, I. M., Tarasov, V. N., Usenko, O. V., Zavgorodnjaja, O. V. -- Kijev : Logos, 2011 -- ISBN 978-966-171-350-4
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Ulice v urbanistické struktuře -- Brno : VUT Brno, 2001 : Fakulta architektury VUT, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Úloha informatiky v mezinárodních aktivitách České geologické služby - poster / Čápová, Dana, Fifernová, Martina, Kondrová, Lucie, Krejčí, Zuzana, Tomas, Robert, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Úloha múzeí v oblasti ochrany prírody a životného prostredia -- Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2005
Úlohy moderní geodézie -- Praha : Topografická služba AČR, 1994
Uložení vrtu JP585-10 jako stratotypu do archivu hmotné dokumentace útvaru Geofond ČGS v Kamenné / Donát, Alan, 2013
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Ultrahigh Pressure Metamorphism -- Cambridge : Cambridge University Press, 1995 -- ISBN 0-521-43214-6
Ultrahigh-pressure metamorphism and geodynamics in collision-type orogenic belts -- Columbia : Bellwether Publishing, 2000 -- ISBN 0-9665869-3-X
Ultrazvuková modulace vysokorychlostních vodních paprsků / Foldyna, Josef -- OstravaPoruba : Ústav geoniky AV ČR, 1997
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, ÚG
Die Umweltanalyse und ihre Interpretation: Ein anderer Weg
Die Umweltanalyse und ihre Interpretation: Ein anderer Weg / Musil, Rudolf -- Artern, 2003
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MU, PřF
Uncovered geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, 24-342 Brno - south
Uncovered geological map of the Czech Republic 1:25 000, 24-411 Jedovnice
Underground Construction Prague 2013 -- Praha : Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2013
Underground Construction Praha 2000. Proceedings of the International Conference -- Praha : Czech Tunneling Committee ITA/AITES, 2000