Listování
od 

Výběr polygonů na testovací lokalitě melechovský masiv - 1.etapa / Breiter, Karel, Gurtler, Richard, Karous, Miloš, Mikšová, Jitka, Mrázová, Štěpánka, Nikl, Pavel, Páša, Jan, Pek, Josef, Procházka, Josef, Rajlich, Petr, Rukavičková, Lenka, Sedlák, Jiří, Skopový, Jaroslav, Šrámek, Josef, Žáček, Miroslav -- Praha, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Výběr prací 9 -- Praha : Geoindustria, 1982
Výběr prací 10 -- Praha : Geoindustria, 1982
Výběr prací 13 -- Praha : Geoindustria, 1986
Výběr prací 14 -- Praha : Geoindustria, 1987
Výběr prací 15 -- Praha : Geoindustria, 1987
Výběrová aplikace fotoarchivu / Bokr, Pavel, 2007
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou / Bedáňová, Olga, Buček, A., Čúzová, Kateřina, Hofírková, Sylvie, Ivan, Antonín, Kirchner, Karel, Koželuh, Miroslav, Kříž, Hubert, Lacina, Jan, Vlček, Vladimír -- Brno : ÚGN AV ČR, pobočka Brno, 1994
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vybrané kapitoly z fysikální geodesie / Pick, Miloš -- Praha : Topografická služba Armády České republiky, 1993
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vybrané problémy súčasnej geografie a príbuzných disciplín -- Bratislava : Přírodovědecká fakulta, Univerzita Komenského, 1995
Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a Slezsku / Brázdil, R., Březina, L., Chromá, K., Dobrovolný, P., Dubrovský, Martin, Halásová, O., Hostýnek, J., Janderková, J., Kaláb, Zdeněk, Keprtová, K., Kirchner, Karel, Kotyza, O., Krejčí, O., Kunc, J., Lacina, Jan, Lepka, Z., Létal, A., Macková, J., Máčka, Z., Mulíček, O., Roštínský, Pavel, Řehánek, T., Seidenglanz, D., Semerádová, D., Sokol, Zbyněk, Soukalová, E., Štekl, Josef, Trnka, M., Valášek, H., Věžník, A., Voženílek, V., Žalud, Z. -- Brno : Český hydrometeorologický ústav, 2007 -- ISBN 978-80-210-4173-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku -- Brno : Masarykova Universtia v Brně, Český hydrometeorologický ústav, Ústav geoniky, 2007 -- ISBN 978-80-210-4173-8
Vybrané výsledky projektu labe IV 2003-2006 -- Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský TGM v.v.i. Praha, 2007 -- ISBN 978-80-02-01947-3
Vydavatelstvo Dionýza Štúra
Vydavatelstvo UK
Vyhledávací aplikace v katalozích knihovny ČGS / Breiterová, Hana, Čoupek, Petr, 2009
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyhodnocení a zpracování mapových dokumentů uložených ve státních archivech ČR jako podklad pro šetření starých důlních děl, Zemský archiv Opava - I. etapa / Šanderová, Jolana, 2013
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyhodnocení detailních povrchových výzkumů 2. etapy výběru testovacích polygonů, návrh dalších prací / Procházka, Josef, 2004
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyhodnocení detailních povrchových výzkumů 2. etapy výběru testovacích polygonů, návrh dalších prací. Souborná zpráva / Procházka, Josef, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyhodnocení geologických změn v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002 / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel, Nývlt, Daniel, Rajchl, Michal, Šebesta, Jiří, Valigurský, Leoš, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)