Listování
od 

Výskum, využívanie a ochrana jaskýň -- 13.-16.11.2001 : Správa slov. jaskýň, 1998 -- ISBN 80-8064-145-5
Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti životného jubilea RNDr. Antona Droppu, CSc -- Liptovský Mikuláš ; Žilina : Správa slovenských jaskýň ; Knižné centrum - vydavatelstvo, 2006
Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účsťou, zborník referátov -- Liptovský Mikuláš : Správa slovenský jaskýň, Slovenské múzeum ochrany prírody, Slovenská speleologická společnosť, Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV, 2006 -- ISBN 80-8064-263-X
Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Proceedings -- Liptovský Mikuláš : Správa slovenských jaskýň, 2002
Výskum, využívanie a ochrana jaskýň (Research, utilization and protection of caves), Program, Abstrakty referátov a exkurzný sprievodca, 4. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou -- Liptovský Mikuláš : Správa slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš, 2003
Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Zborník referátov -- Liptovský Mikuláš : Správa slovenských jaskýň, 2004
Výsledky geologického mapování v měřítku 1 : 25 000 na průzkumné licenci Khundiin gol v západním Mongolsku / Buriánek, David, Hanžl, Pavel, Krejčí, Zuzana, Večeřa, Josef, 2012
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice -- Ostrava : UGN AV ČR, 1997
Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1997
Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1 -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1997
Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice (regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů (1. díl) -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1997
Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1997
Výsledky, problémy a perspektivy inžinierskej geológie v Slovenskej republike
Výsledky sledování látkových toků a kritických zátěží v síti malých povodí GEOMON / Fottová, Daniela -- Praha, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky výzkumů na hranici karpat-baden v karpatské předhlubni v České Republice
The Vysocina Region. Thematical Atlas.
Vysočina. Tematický atlas. / Fňukal, Miloš, Jurek, Martin, Kladivo, Petr, Létal, Aleš, Toušek, Václav -- Jihlava : Krajský úřad kraje Vysočina ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, 2008 -- ISBN 978-80-254-2080-5
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MU, PřF
Vysoká - Hláska, hornická naučná stezka / Večeřa, Josef, Večeřová, Viera -- Praha : Česká geologická služba, 2007 -- ISBN 978-80-7075-697
Typ dokumentu: populární literatura
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysokoteplotní úložiště elektrické energie (relevantní informace k projektu RESEN) / Klomínský, Josef, 2013
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1994