Listování
od 

Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice (regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů (1. díl) -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1997
Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1997
Výsledky, problémy a perspektivy inžinierskej geológie v Slovenskej republike
Výsledky sledování látkových toků a kritických zátěží v síti malých povodí GEOMON / Fottová, Daniela -- Praha, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky výzkumů na hranici karpat-baden v karpatské předhlubni v České Republice
The Vysocina Region. Thematical Atlas.
Vysočina. Tematický atlas. / Fňukal, Miloš, Jurek, Martin, Kladivo, Petr, Létal, Aleš, Toušek, Václav -- Jihlava : Krajský úřad kraje Vysočina ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, 2008 -- ISBN 978-80-254-2080-5
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MU, PřF
Vysoká - Hláska, hornická naučná stezka / Večeřa, Josef, Večeřová, Viera -- Praha : Česká geologická služba, 2007 -- ISBN 978-80-7075-697
Typ dokumentu: populární literatura
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysokoteplotní úložiště elektrické energie (relevantní informace k projektu RESEN) / Klomínský, Josef, 2013
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1994
Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. Sborník ze semináře -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1994
Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. Seminář -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1994
Vysvětlivky k geologické mapě ČR 1:25 000, list 25-421 Malé Karlovice / Adamová, Marie, Bubík, Miroslav, Kašperáková, Dagmar, Kolejka, Vladimír, Nováková, Dana, Novotný, Roman, Pecina, Vratislav, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k ložiskové mapě nerostných surovin České republiky 1:25 000 list Vidnava / Skácelová, Zuzana, Večeřa, Josef -- Jeseník, 2002
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k mapě geofaktorů ČR list 11-221 Stráž nad Ohří / Dvořák, Igor, Godány, Josef, Hradecký, Petr, Hrazdíra, Petr, Janderková, Jana, Knésl, Ilja, Krupička, Jiří, Přechová, Eva, Sedláček (Brno), Jan, Sidorinová, Tamara, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Šebesta, Jiří, 2013
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k mapě geofaktorů ČR list 11-222 Kadaň / Dvořák, Igor, Godány, Josef, Hradecký, Petr, Hrazdíra, Petr, Janderková, Jana, Knésl, Ilja, Krupička, Jiří, Přechová, Eva, Sedláček (Brno), Jan, Sidorinová, Tamara, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Šebesta, Jiří, 2013
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k mapě geofaktorů ČR list 11-223 Kyselka / Dvořák, Igor, Godány, Josef, Hradecký, Petr, Hrazdíra, Petr, Janderková, Jana, Knésl, Ilja, Krupička, Jiří, Přechová, Eva, Sedláček (Brno), Jan, Sidorinová, Tamara, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Šebesta, Jiří, 2013
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k mapě geofaktorů ČR list 11-224 Nepomyšl / Dvořák, Igor, Godány, Josef, Hradecký, Petr, Hrazdíra, Petr, Janderková, Jana, Knésl, Ilja, Krupička, Jiří, Přechová, Eva, Sedláček (Brno), Jan, Sidorinová, Tamara, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Šebesta, Jiří, 2013
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k mapovému schématu geofaktorů životního prostředí 1:25 000 listu 03-412 Špindlerův Mlýn / Burda, Jiří, Dvořák, Igor, Janderková, Jana, Jeřábek, Petr, Konopásek, Jiří, Rambousek, Petr, Skácelová, Darja, Štursa, Jan, Trubačová, Anna, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k mapovému schématu geofaktorů životního prostředí 1:25 000 listu 03-421 Horní Maršov / Burda, Jiří, Dvořák, Igor, Janderková, Jana, Jeřábek, Petr, Konopásek, Jiří, Rambousek, Petr, Skácelová, Darja, Štursa, Jan, Trubačová, Anna, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)