Listování
od 

Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí. Závěrečná zpráva VAV 631/1/00 / Adamovič, Jiří, Breiter, Karel, Chlupáčová, Marta, Hanák, Jaromír, Holub, František, Kobr, Ivan, Konopásek, Jiří, Kotková, Jana, Král, Jano, Kučera, Miroslav, Martínek, Karel, Mašek, Jan, Mlčoch, Bedřich, Opletal, Mojmír, Opluštil, Stanislav, Pertoldová, Jaroslava, Pešek, Jiří, Pudilová, Marie, Rajchl, Michal, Šrámek, Josef, Štědrá, Veronika, Tomas, Robert, Žáček, Vladimír -- Praha, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí, Agentura ochrany přírody a krajiny a Správa Národního parku Podyjí, 1996, 164 stran / Gruna, B. (ed.), Reiter, A. (ed.)
Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí (NP Podyjí) -- ISBN 80-901855-5-X
Výzkum migrace anorganických polutantů v horninovém prostředí a geochemie jejich interakcí / Müllerová, Hana, 2009
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum napěťopřetvárného chování hornin při dynamickém namáhání / Bagde, M. N., Daněk, T., Hofrichterová, L., Holub, Karel, Hudeček, V., Michalčík, P., Petroš, V., Slivka, V., Špinka, O., Vavro, M., Žůrek, P. -- Ostrava : VŠB-TU, 2004
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výzkum přírodních rizik v oblasti Santa Lucia-Boaco, Nikaragua / Alvarez, Antonio, Baldík, Vít, Baroň, Ivo, Buriánek, David, Echaverry, Marisol, Havlíček, Pavel, Hradecký, Petr, Hrazdíra, Petr, Novotný, Roman, Obando, Tupac, Ševčík, Josef, 2008
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum rozložení napětí a napěťových změn v exploatovaném horském masivu. Sborník k semináři u příležitosti ukončení řešení projektu Grantové agentury ČR 105/93/2017 -- Ostrava : VŠBTU, 1996
Výzkum rozpojování hornin řeznými nástroji, valivými dláty a vodním paprskem. Sborník příspěvků / Sitek, Libor -- Ostrava : Ustav geoniky AV ČR, 2008 -- ISBN 978-80-86407-42-5
Typ dokumentu: konferenční sborník (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výzkum rozpojování hornin řeznými nástroji, valivými dláty a vodním paprskem. Sborník příspěvků mezinárodního semináře u příležitosti sedmdesátin Prof. Ing. Jaroslava Vaška, DrSc -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2008
Výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku : etapová zpráva č. 7 - Jasovská jaskyňa / Bella, P., Bosák, Pavel, Pruner, Petr -- Praha : Katolícka univerzita Ružomberok, 2012
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku / Bosák, Pavel, Pruner, Petr -- Praha : Geologický ústav AV ČR, v. v. i, 2007
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkum spraší a spraším podobných sedimentů posledního glaciálu na Moravě. Doktorská disertační práce / Lisá, Lenka -- Brno : Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Ústav geologických věd, Brno, 2004
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, GLÚ
VÝZKUM TERMÁLNÍ ZÁTĚŽE HORNIN - PERSPEKTIVY PODZEMNÍHO SKLADOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE, Roční zpráva za 2011 - 1. Etapa TIP PROJEKT MPO ev.č. FR-TI3/325 / Franěk, Jan, Klomínský, Josef, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12.září 2008 v Olomouci -- Olomouc : edice Knihovnicka.cz, Tribun EU, 2008 -- ISBN 978-80-7399-498-3
Výzkum v podzemí 2012 : sborník abstraktů -- Praha : Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012
Výzkum veřejného mínění k problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Moravské Budějovice, Blatnice, Zvěrkovice, Lukov, Jaroměřice nad Rokytnou a Bohušice / Frantál, Bohumil -- Brno : Ústav Geoniky AV ČR, v. v. i, 2007
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výzkum veřejného mínění o problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Rakov, Horní Netčice, Býškovice, Malhotice a Opatovice / Frantál, Bohumil -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, v.v.i, 2008
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z archivních vrtů / Breiter, Karel, Hanák, Jaromír, Havlová, Václava, Novák, Petr, Nováková, Lucie, Ondra, Pavel, Rukavičková, Lenka, Sosna, Karel, Večerník, Petr, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z vrtů výzkumné lokality / Breiter, Karel, Hanák, Jaromír, Havlová, Václava, Novák, Petr, Nováková, Lucie, Ondra, Pavel, Rukavičková, Lenka, Sosna, Karel, Večerník, Petr, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra ze srovnávacích vrtů / Breiter, Karel, Chlupáčová, Marta, Hanák, Jaromír, Havlová, Václava, Novák, Petr, Nováková, Lucie, Ondra, Pavel, Rukavičková, Lenka, Sosna, Karel, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)