Listování
od 

Výzkum přírodních rizik v oblasti Santa Lucia-Boaco, Nikaragua / Alvarez, Antonio, Baldík, Vít, Baroň, Ivo, Buriánek, David, Echaverry, Marisol, Havlíček, Pavel, Hradecký, Petr, Hrazdíra, Petr, Novotný, Roman, Obando, Tupac, Ševčík, Josef, 2008
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum rozložení napětí a napěťových změn v exploatovaném horském masivu. Sborník k semináři u příležitosti ukončení řešení projektu Grantové agentury ČR 105/93/2017 -- Ostrava : VŠBTU, 1996
Výzkum rozpojování hornin řeznými nástroji, valivými dláty a vodním paprskem. Sborník příspěvků / Sitek, Libor -- Ostrava : Ustav geoniky AV ČR, 2008 -- ISBN 978-80-86407-42-5
Typ dokumentu: konferenční sborník (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výzkum rozpojování hornin řeznými nástroji, valivými dláty a vodním paprskem. Sborník příspěvků mezinárodního semináře u příležitosti sedmdesátin Prof. Ing. Jaroslava Vaška, DrSc -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2008
Výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku : etapová zpráva č. 7 - Jasovská jaskyňa / Bella, P., Bosák, Pavel, Pruner, Petr -- Praha : Katolícka univerzita Ružomberok, 2012
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku / Bosák, Pavel, Pruner, Petr -- Praha : Geologický ústav AV ČR, v. v. i, 2007
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkum spraší a spraším podobných sedimentů posledního glaciálu na Moravě. Doktorská disertační práce / Lisá, Lenka -- Brno : Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Ústav geologických věd, Brno, 2004
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, GLÚ
VÝZKUM TERMÁLNÍ ZÁTĚŽE HORNIN - PERSPEKTIVY PODZEMNÍHO SKLADOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE, Roční zpráva za 2011 - 1. Etapa TIP PROJEKT MPO ev.č. FR-TI3/325 / Franěk, Jan, Klomínský, Josef, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12.září 2008 v Olomouci -- Olomouc : edice Knihovnicka.cz, Tribun EU, 2008 -- ISBN 978-80-7399-498-3
Výzkum v podzemí 2012 : sborník abstraktů -- Praha : Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012
Výzkum veřejného mínění k problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Moravské Budějovice, Blatnice, Zvěrkovice, Lukov, Jaroměřice nad Rokytnou a Bohušice / Frantál, Bohumil -- Brno : Ústav Geoniky AV ČR, v. v. i, 2007
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výzkum veřejného mínění o problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Rakov, Horní Netčice, Býškovice, Malhotice a Opatovice / Frantál, Bohumil -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, v.v.i, 2008
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z archivních vrtů / Breiter, Karel, Hanák, Jaromír, Havlová, Václava, Novák, Petr, Nováková, Lucie, Ondra, Pavel, Rukavičková, Lenka, Sosna, Karel, Večerník, Petr, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z vrtů výzkumné lokality / Breiter, Karel, Hanák, Jaromír, Havlová, Václava, Novák, Petr, Nováková, Lucie, Ondra, Pavel, Rukavičková, Lenka, Sosna, Karel, Večerník, Petr, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra ze srovnávacích vrtů / Breiter, Karel, Chlupáčová, Marta, Hanák, Jaromír, Havlová, Václava, Novák, Petr, Nováková, Lucie, Ondra, Pavel, Rukavičková, Lenka, Sosna, Karel, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky geomechanického a hydrochemického měření / Breiter, Karel, Dobeš, Petr, Hanák, Jaromír, Holeček, Jan, Pacherová, Petra, Pačes, Tomáš, Rukavičková, Lenka, Sosna, Karel, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky terénního výzkumu na výzkumné lokalitě / Bláha, Vladimír, Hanžl, Pavel, Holeček, Jan, Maňák, Lukáš, Myška, Oldřich, Pacherová, Petra, Rojovský, Milan, Rukavičková, Lenka, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum vybraných travertinů na Slovensku : etapová zpráva č. 1 - Liptov / Bella, P., Bosák, Pavel, Pruner, Petr -- Praha : Katolícka univerzita Ružomberok, 2012
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkum vybraných travertinů na Slovensku : etapová zpráva č. 2 / Bella, P., Bosák, Pavel, Pruner, Petr -- Praha : Katolícká univerzita v Ružomberku, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkumné projekty prováděné v NP Podyjí od roku 1991 -- Znojmo : Správa NP Podyjí, 1996