Listování
od 

Výzkum spraší a spraším podobných sedimentů posledního glaciálu na Moravě. Doktorská disertační práce / Lisá, Lenka -- Brno : Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Ústav geologických věd, Brno, 2004
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, GLÚ
VÝZKUM TERMÁLNÍ ZÁTĚŽE HORNIN - PERSPEKTIVY PODZEMNÍHO SKLADOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE, Roční zpráva za 2011 - 1. Etapa TIP PROJEKT MPO ev.č. FR-TI3/325 / Franěk, Jan, Klomínský, Josef, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12.září 2008 v Olomouci -- Olomouc : edice Knihovnicka.cz, Tribun EU, 2008 -- ISBN 978-80-7399-498-3
Výzkum v podzemí 2012 : sborník abstraktů -- Praha : Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012
Výzkum veřejného mínění k problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Moravské Budějovice, Blatnice, Zvěrkovice, Lukov, Jaroměřice nad Rokytnou a Bohušice / Frantál, Bohumil -- Brno : Ústav Geoniky AV ČR, v. v. i, 2007
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výzkum veřejného mínění o problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Rakov, Horní Netčice, Býškovice, Malhotice a Opatovice / Frantál, Bohumil -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, v.v.i, 2008
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z archivních vrtů / Breiter, Karel, Hanák, Jaromír, Havlová, Václava, Novák, Petr, Nováková, Lucie, Ondra, Pavel, Rukavičková, Lenka, Sosna, Karel, Večerník, Petr, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z vrtů výzkumné lokality / Breiter, Karel, Hanák, Jaromír, Havlová, Václava, Novák, Petr, Nováková, Lucie, Ondra, Pavel, Rukavičková, Lenka, Sosna, Karel, Večerník, Petr, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra ze srovnávacích vrtů / Breiter, Karel, Chlupáčová, Marta, Hanák, Jaromír, Havlová, Václava, Novák, Petr, Nováková, Lucie, Ondra, Pavel, Rukavičková, Lenka, Sosna, Karel, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky geomechanického a hydrochemického měření / Breiter, Karel, Dobeš, Petr, Hanák, Jaromír, Holeček, Jan, Pacherová, Petra, Pačes, Tomáš, Rukavičková, Lenka, Sosna, Karel, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky terénního výzkumu na výzkumné lokalitě / Bláha, Vladimír, Hanžl, Pavel, Holeček, Jan, Maňák, Lukáš, Myška, Oldřich, Pacherová, Petra, Rojovský, Milan, Rukavičková, Lenka, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum vybraných travertinů na Slovensku : etapová zpráva č. 1 - Liptov / Bella, P., Bosák, Pavel, Pruner, Petr -- Praha : Katolícka univerzita Ružomberok, 2012
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkum vybraných travertinů na Slovensku : etapová zpráva č. 2 / Bella, P., Bosák, Pavel, Pruner, Petr -- Praha : Katolícká univerzita v Ružomberku, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkumné projekty prováděné v NP Podyjí od roku 1991 -- Znojmo : Správa NP Podyjí, 1996
Význam Státní geologické služby pro životní prostředí a pro zahraničí / Koptiš, Martin, Kříž, Jiří -- Praha, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Významné geologické lokality v České republice - internetová aplikace / Čoupek, Petr, Gürtlerová, Pavla, Neubertová, Helena, Paleček, Martin, Skarková, Helena, Svítil, Radek, 2010
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity -- Pardubice : Geopark Vysočina, 2011 -- ISBN 978-80-903496-4-3
Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity. Recenzovaný sborník konference s mezinárodní účastí Telč, 5.10.a 6.10. 2011 -- Pardubice : Geopark Vysočina, 2011 -- ISBN 978-80-903496-4-3
Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity. Sborník konference Telč, 5.-6.10.2011 -- Telč : Geopark Vysočina, o.p.s., a MAXX reklamní agentura s.r.o.,, 2011 -- ISBN 978-80-903496-4-3
Vzdělávání a výzkum v ochraně životního prostředí -- Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2006 -- ISBN 80-7044-796-6