Listování
od 

Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky terénního výzkumu na výzkumné lokalitě / Bláha, Vladimír, Hanžl, Pavel, Holeček, Jan, Maňák, Lukáš, Myška, Oldřich, Pacherová, Petra, Rojovský, Milan, Rukavičková, Lenka, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum vybraných travertinů na Slovensku : etapová zpráva č. 1 - Liptov / Bella, P., Bosák, Pavel, Pruner, Petr -- Praha : Katolícka univerzita Ružomberok, 2012
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkum vybraných travertinů na Slovensku : etapová zpráva č. 2 / Bella, P., Bosák, Pavel, Pruner, Petr -- Praha : Katolícká univerzita v Ružomberku, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkumné projekty prováděné v NP Podyjí od roku 1991 -- Znojmo : Správa NP Podyjí, 1996
Význam Státní geologické služby pro životní prostředí a pro zahraničí / Koptiš, Martin, Kříž, Jiří -- Praha, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Významné geologické lokality v České republice - internetová aplikace / Čoupek, Petr, Gürtlerová, Pavla, Neubertová, Helena, Paleček, Martin, Skarková, Helena, Svítil, Radek, 2010
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity -- Pardubice : Geopark Vysočina, 2011 -- ISBN 978-80-903496-4-3
Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity. Recenzovaný sborník konference s mezinárodní účastí Telč, 5.10.a 6.10. 2011 -- Pardubice : Geopark Vysočina, 2011 -- ISBN 978-80-903496-4-3
Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity. Sborník konference Telč, 5.-6.10.2011 -- Telč : Geopark Vysočina, o.p.s., a MAXX reklamní agentura s.r.o.,, 2011 -- ISBN 978-80-903496-4-3
Vzdělávání a výzkum v ochraně životního prostředí -- Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2006 -- ISBN 80-7044-796-6
Vzduch jako jeden z živlů -- Praha : Agentura Koniklec, 1998
Vzorkování plavenin v menších tocích / Franců, Eva, Geršl, Milan, 2009
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Vzorkování (směrnice definující závazná pravidla v souladu s platnými normami) / Konečný, František, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vztah mezi chemickým složením povrchových vod, půd a listoví podle imisního gradientu v České republice / Fottová, Daniela, Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Oulehle, Filip, 2007
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Der Wandel in der Geoindustrie und Geoadministration ehemaliger COMECON - Staaten. Workshop-Proceedings -- Bonn : Fachvereinigung für Auslandsbergbau, 1996
War-Booty. A Common European Cultural Heritage -- Stockholm : The Royal Armoury (Livrustkammaren) -- ISBN 978-91-87594-33-5
Warsaw Regional Forum 2004. Central and Eastern Europe: Changin spatioa Patterns of Human Activity. Programme, abstracts and Excurion Informantion -- Warszawa : Institue of Geograhpy and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, 2004
Warsaw Regional Forum 2007. Contemporary Dilemmas of Spatial Development in Europe. Proceedings -- Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk, 2007
Water - Rock Interaction -- Lisse : A.A. Balkema Publishers, 2001 -- ISBN 9026518242
Water Air Soil Pollutio Volume 7, Issues 1-3, 2007