Listování
od 

Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí - projekt 3211. Zpráva o výsledcích řešení v roce 2001 / Eliáš, M., Hortvík, Karel, Kaláb, Zdeněk, Martinec, Petr, Schejbalová, Božena, Vavro, Martin -- Ostrava : ÚGN AVČR, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv změn geomagnetického pole na organismy a jejich možný odraz ve fosilním záznamu. Přehled eko-geologických výykumných prací v roce 1992. / Houša, Václav, Krs, Miroslav, Pruner, Petr -- Praha : MŽP ČR Praha, 1993
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vlny hrůzy. Zemětřesení, sopky a tsunami -- Praha : NLN, 2005
Voda - strategická surovina pro 21. století -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009 -- ISBN 978-80-248-2026-2
Voda - strategická surovina pro 21.století -- Ostrava : VŠB- Technická Universita Ostrava , 2009
Voda jako geotermický faktor / Myslil, Vlastimil, Pačes, Tomáš, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Voda, půda a rostliny -- Praha : ČHMÚ, 2013
Voda v krajině: Kniha o krajinotvorných programech / Cílek, Václav, Hladný, J., Jongepierová, I., Just, T., Ložek, Vojen, Němec, J., Novotná, D., Plesník, J., Svoboda, J., Treml, V., Vopálka, J., Zeman, J. -- Praha : Consult, 2004 -- ISBN 80-902132-7-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Voda ve vesmíru, na zemi, v životě a v kultuře -- Praha : Radioservis, 2011
Vodní dílo v krajině : konference na lodi : [21.6.2006, loď Malše, plavba deseti zdymadly na trase Poděbrady - Mělník -- Praha : České vysoké učení technické ; Výzkumné centrum průmyslového dědictví, 2006
Vodní paprsek 2009 -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2009
Vodní paprsek 2009. Sborník příspěvků -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2009 -- ISBN 978-80-86407-81-4
Typ dokumentu: konferenční sborník (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2013
Vodní toky 2005. Odborná konference s mezinárodní účastí. Sborník z konference -- Praha : Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.; Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost; Povodí Labe, a. s, 2005
Vody. Vody. / Kříž, Hubert, Ondráček, Stanislav -- Brno : ÚGN AV ČR pobočka Brno, 1994
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vohančice (1255-2005) -- Tišnov : Sursum, 2005
Volcanic and Magmatic Studies Group, Winter Meeting, St Anne´s College, Oxford: 4-5 January, 2007 -- Oxford : Geological Society of London, 2007
Volcanic and pyroclastic rocks from the Bito and Ramble area, Jamaica: Petrography and whole-rock chemistry : progress report no. 1 / Bosák, Pavel, Novák, Jiří Karel, Pavková, Jaroslava -- Prague : Institute of Geology AS CR, v. v. i, 2008
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Volcanism related to the breakdown of the passive continental margin, an example from the southern part of the Vrbno Group, Silesicum
Volume of abstracts : 11th Coal Geology Conference Prague -- Prague : Charles University, 2008