Listování
od 

Vliv geologické stavby na magnetická měření na lokalitě Sutny u Těšetic-Kyjovic / Milo, Peter, Šešulka, Vojtěch, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: MU, PřF
Vliv hlubinné těžby na specifický odtok podzemních vod, příklad dolu Rožná a Rosice-Oslavany / Grycz, David, Kuchovský, Tomáš, Říčka, Adam, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: MU, PřF
Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd.
Vliv mineralogického složení na mechanické chování zemin / Poul, Ivan, 2009
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: ČGS (RIV)
Vliv podzemní vody na kvalitu odtoku v krystalinických oblastech v éře ustupující kyselé depozice / Erbanová, Lucie, 2008
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: ČGS (RIV)
Vliv těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí - závěrečná zpráva / Knésl, Ilja, Kopačková, Veronika, Kříbek, Bohdan, Petáková, Zdeňka, Poňavič, Michal, Rambousek, Petr, Skácelová, Zuzana, 2009
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Vliv těžby a zpracování rud na životní prostředí v důlních oblastech Namibie
Vliv těžby měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu
Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí -- Ostrava : Anagram, 2006
Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí / Martinec, Petr -- Ostrava : Anagram, 2006 -- ISBN 80-7342-098-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv urbanizace a industrializace na hydrogeologické poměry -- Praha : Diamo Stráž p. R., 1998
Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí - projekt 3211. Zpráva o výsledcích řešení v roce 2001 / Eliáš, M., Hortvík, Karel, Kaláb, Zdeněk, Martinec, Petr, Schejbalová, Božena, Vavro, Martin -- Ostrava : ÚGN AVČR, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv změn geomagnetického pole na organismy a jejich možný odraz ve fosilním záznamu. Přehled eko-geologických výykumných prací v roce 1992. / Houša, Václav, Krs, Miroslav, Pruner, Petr -- Praha : MŽP ČR Praha, 1993
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vlny hrůzy. Zemětřesení, sopky a tsunami -- Praha : NLN, 2005
Voda - strategická surovina pro 21. století -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009 -- ISBN 978-80-248-2026-2
Voda - strategická surovina pro 21.století -- Ostrava : VŠB- Technická Universita Ostrava , 2009
Voda jako geotermický faktor / Myslil, Vlastimil, Pačes, Tomáš, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Voda, půda a rostliny -- Praha : ČHMÚ, 2013
Voda v krajině: Kniha o krajinotvorných programech / Cílek, Václav, Hladný, J., Jongepierová, I., Just, T., Ložek, Vojen, Němec, J., Novotná, D., Plesník, J., Svoboda, J., Treml, V., Vopálka, J., Zeman, J. -- Praha : Consult, 2004 -- ISBN 80-902132-7-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Voda ve vesmíru, na zemi, v životě a v kultuře -- Praha : Radioservis, 2011