Listování
od 

Voda v krajině: Kniha o krajinotvorných programech / Cílek, Václav, Hladný, J., Jongepierová, I., Just, T., Ložek, Vojen, Němec, J., Novotná, D., Plesník, J., Svoboda, J., Treml, V., Vopálka, J., Zeman, J. -- Praha : Consult, 2004 -- ISBN 80-902132-7-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Voda ve vesmíru, na zemi, v životě a v kultuře -- Praha : Radioservis, 2011
Vodní dílo v krajině : konference na lodi : [21.6.2006, loď Malše, plavba deseti zdymadly na trase Poděbrady - Mělník -- Praha : České vysoké učení technické ; Výzkumné centrum průmyslového dědictví, 2006
Vodní paprsek 2009 -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2009
Vodní paprsek 2009. Sborník příspěvků -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2009 -- ISBN 978-80-86407-81-4
Typ dokumentu: konferenční sborník (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2013
Vodní toky 2005. Odborná konference s mezinárodní účastí. Sborník z konference -- Praha : Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.; Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost; Povodí Labe, a. s, 2005
Vody. Vody. / Kříž, Hubert, Ondráček, Stanislav -- Brno : ÚGN AV ČR pobočka Brno, 1994
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vohančice (1255-2005) -- Tišnov : Sursum, 2005
Volcanic and Magmatic Studies Group, Winter Meeting, St Anne´s College, Oxford: 4-5 January, 2007 -- Oxford : Geological Society of London, 2007
Volcanic and pyroclastic rocks from the Bito and Ramble area, Jamaica: Petrography and whole-rock chemistry : progress report no. 1 / Bosák, Pavel, Novák, Jiří Karel, Pavková, Jaroslava -- Prague : Institute of Geology AS CR, v. v. i, 2008
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Volcanism related to the breakdown of the passive continental margin, an example from the southern part of the Vrbno Group, Silesicum
Volume of abstracts : 11th Coal Geology Conference Prague -- Prague : Charles University, 2008
Volume of abstracts, 11th Coal Geology Conference, May 26 to 30, 2008, Charles University in Prague, Faculty of Science -- Praha, 2008
Volume XXXI, Part B4, Commission IV WG IV/2-International Mapping from Space.
Volyno-Podol'skaja plita. Geofizika, glubinnyje processy / Gordijenko, I. V., Gordijenko, V. V., Kováčiková, Světlana, Logvinov, I. M., Tarasov, V. M., Usenko, O. V., Zavgorodnjaja, O. V. -- Kijev : Naukova dumka, 2012 -- ISBN 978-966-00-1131-1
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia : zborník z konferencie -- Bratislava : Ústav hydrológie SAV, 2006
Vplyv geologického prostredia na zrudnenie -- Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1983
Vranov nad Dyjí/Jemnice: region v transformaci / Hlavinková, Pavlína, Hroudová, S., Kallabová, Eva, Koutný, R., Mikulík, Oldřich, Nováček, V., Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- Brno : Regiograph, 2000 -- ISBN 80-86377-00-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vrch Butkov - kamenný archív histórie slovenských vrchov a druhohorného morského života / Boorová, D., Golej, M., Halásová, E., Hort, P., Ledvák, P., Lintnerová, O., Měchová, L., Michalík, J., Reháková, D., Schlögl, J., Skupien, P., Smrečková, M., Soták, J., Šimo, V., Šimonová, V., Vašíček, Zdeněk, Zahradníková, B. -- Bratislava : Veda - vydaveteľstvo Slovenskej akadémie ved, 2013 -- ISBN 978-80-224-1287-2
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG