Listování
od 

Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a Slezsku / Brázdil, R., Březina, L., Chromá, K., Dobrovolný, P., Dubrovský, Martin, Halásová, O., Hostýnek, J., Janderková, J., Kaláb, Zdeněk, Keprtová, K., Kirchner, Karel, Kotyza, O., Krejčí, O., Kunc, J., Lacina, Jan, Lepka, Z., Létal, A., Macková, J., Máčka, Z., Mulíček, O., Roštínský, Pavel, Řehánek, T., Seidenglanz, D., Semerádová, D., Sokol, Zbyněk, Soukalová, E., Štekl, Josef, Trnka, M., Valášek, H., Věžník, A., Voženílek, V., Žalud, Z. -- Brno : Český hydrometeorologický ústav, 2007 -- ISBN 978-80-210-4173-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku -- Brno : Masarykova Universtia v Brně, Český hydrometeorologický ústav, Ústav geoniky, 2007 -- ISBN 978-80-210-4173-8
Vybrané výsledky projektu labe IV 2003-2006 -- Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský TGM v.v.i. Praha, 2007 -- ISBN 978-80-02-01947-3
Vydavatelstvo Dionýza Štúra
Vydavatelstvo UK
Vyhledávací aplikace v katalozích knihovny ČGS / Breiterová, Hana, Čoupek, Petr, 2009
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyhodnocení a zpracování mapových dokumentů uložených ve státních archivech ČR jako podklad pro šetření starých důlních děl, Zemský archiv Opava - I. etapa / Šanderová, Jolana, 2013
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyhodnocení detailních povrchových výzkumů 2. etapy výběru testovacích polygonů, návrh dalších prací / Procházka, Josef, 2004
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyhodnocení detailních povrchových výzkumů 2. etapy výběru testovacích polygonů, návrh dalších prací. Souborná zpráva / Procházka, Josef, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyhodnocení geologických změn v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002 / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel, Nývlt, Daniel, Rajchl, Michal, Šebesta, Jiří, Valigurský, Leoš, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyhodnocení hmotné geologické dokumentace jádrového vrtu BJ6 v Lázních Libverda / Mrázová, Štěpánka, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit / Čurda, Jan, Dudíková Schulmannová, Barbora, Dvořák, Igor, Havlín, Aleš, Hroch, Tomáš, Konečný, František, Krejčí, Vladimíra, Krupička, Jiří, Kycl, Petr, Lojka, Richard, Malík, Jan, Novotný, Roman, Poňavič, Michal, Šikula, Jan, Štědrá, Veronika, Žáčková, Eliška, 2013
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit pro zhodnocení způsobu zajištění jejich ochrany / Čurda, Jan, Gürtlerová, Pavla, Moravcová, Olga, Skarková, Helena, Stanzelová, Zuzana, 2008
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - jih" / Bubík, Miroslav, Buriánek, David, Čoupek, Petr, Čurda, Jan, Gürtlerová, Pavla, Havlíček, Pavel, Krejčí, Oldřich, Novotný, Roman, Rambousek, Petr, Tomanová Petrová, Pavla, 2012
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - sever" / Čoupek, Petr, Čurda, Jan, Gilíková, Helena, Gürtlerová, Pavla, Malík, Jan, Nývlt, Daniel, Otava, Jiří, Pecina, Vratislav, Skarková, Helena, Večeřa, Josef, Vít, Jan, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření České geologické služby ke stavbě "Prodloužení manipulačního přístřešku HS UMFORMTECHNIK Chomutov" na p.p.č. 4453/8, 4453/9, 4453/10 a 4453/6 v k.ú. Chomutov / Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření ČGS k územnímu a stavebnímu řízení pro akci "Cyklotrasa Černovice-Spořice-Droužkovice-Březno, v k.ú. Droužkovice" / Buda, Jan, Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření ČGS k územnímu a stavebnímu řízení pro akci "Obnova komunikace Háj-Osek" / Bohdálek, Petr, Buda, Jan, Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření ČGS k územnímu a stavebnímu řízení pro akci "Oddychová zóna Černovice" / Buda, Jan, Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření ČGS k záměru "Dobývací prostor Dolní Olešnice" / Godány, Josef, Rýda, Karel, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)