Listování
od 

Vyhodnocení geologických změn v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002 / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel, Nývlt, Daniel, Rajchl, Michal, Šebesta, Jiří, Valigurský, Leoš, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyhodnocení hmotné geologické dokumentace jádrového vrtu BJ6 v Lázních Libverda / Mrázová, Štěpánka, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit / Čurda, Jan, Dudíková Schulmannová, Barbora, Dvořák, Igor, Havlín, Aleš, Hroch, Tomáš, Konečný, František, Krejčí, Vladimíra, Krupička, Jiří, Kycl, Petr, Lojka, Richard, Malík, Jan, Novotný, Roman, Poňavič, Michal, Šikula, Jan, Štědrá, Veronika, Žáčková, Eliška, 2013
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit pro zhodnocení způsobu zajištění jejich ochrany / Čurda, Jan, Gürtlerová, Pavla, Moravcová, Olga, Skarková, Helena, Stanzelová, Zuzana, 2008
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - jih" / Bubík, Miroslav, Buriánek, David, Čoupek, Petr, Čurda, Jan, Gürtlerová, Pavla, Havlíček, Pavel, Krejčí, Oldřich, Novotný, Roman, Rambousek, Petr, Tomanová Petrová, Pavla, 2012
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - sever" / Čoupek, Petr, Čurda, Jan, Gilíková, Helena, Gürtlerová, Pavla, Malík, Jan, Nývlt, Daniel, Otava, Jiří, Pecina, Vratislav, Skarková, Helena, Večeřa, Josef, Vít, Jan, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření České geologické služby ke stavbě "Prodloužení manipulačního přístřešku HS UMFORMTECHNIK Chomutov" na p.p.č. 4453/8, 4453/9, 4453/10 a 4453/6 v k.ú. Chomutov / Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření ČGS k územnímu a stavebnímu řízení pro akci "Cyklotrasa Černovice-Spořice-Droužkovice-Březno, v k.ú. Droužkovice" / Buda, Jan, Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření ČGS k územnímu a stavebnímu řízení pro akci "Obnova komunikace Háj-Osek" / Bohdálek, Petr, Buda, Jan, Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření ČGS k územnímu a stavebnímu řízení pro akci "Oddychová zóna Černovice" / Buda, Jan, Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření ČGS k záměru "Dobývací prostor Dolní Olešnice" / Godány, Josef, Rýda, Karel, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření ČGS k záměru "Stanovení dobývacího prostoru Ejpovice a pokračování hornické činnosti na výhradním ložisku žáruvzdorných jílů ostatních Kyšice-Ejpovice (č. ložiska 3 120 600) v dobývacím prostoru Ejpovice" / Godány, Josef, Petáková, Zdeňka, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření ČGS k záměru stavby rodinného domu včetně přípojek na pozemku parc. č. 747/8 v katastrálním území Louka u Litvínova / Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření ČGS k záměru stavby "Výrobní hala Jirkov, Za Farmou" na pozemcích parc. č. 1730/1, 1730/6, 1730/7 a 1730/10 v k.ú. Jirkov u Chomutova / Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření ČGS ke komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Dolní Chřibská - stanovení podmínek , 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření ČGS ke komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Srbská Kamenice - stanovení podmínek / Godány, Josef, Valečka, Jaroslav, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření ČGS ke stavebnímu řízení "Přístavba skladu výrobků SO 004" v k.ú. Sokolov na pozemkách č. p. 1210/1, 1210/138 a 1210/140 / Godány, Josef, Knésl, Ilja, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření ČGS v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,k pozemku parc. č. 1490/1 v k.ú. Želenice u Mostu / Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření ČGS v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,k pozemkům KN 512/10 a 513 v k.ú. Býčkovice / Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření k investičnímu záměru Správy NP České Švýcarsko: Záchytné ploty na ochranu před skalními říceními / Zvelebil, Jiří, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)