Listování
od 

Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - jih" / Bubík, Miroslav, Buriánek, David, Čoupek, Petr, Čurda, Jan, Gürtlerová, Pavla, Havlíček, Pavel, Krejčí, Oldřich, Novotný, Roman, Rambousek, Petr, Tomanová Petrová, Pavla, 2012
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - sever" / Čoupek, Petr, Čurda, Jan, Gilíková, Helena, Gürtlerová, Pavla, Malík, Jan, Nývlt, Daniel, Otava, Jiří, Pecina, Vratislav, Skarková, Helena, Večeřa, Josef, Vít, Jan, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření České geologické služby ke stavbě "Prodloužení manipulačního přístřešku HS UMFORMTECHNIK Chomutov" na p.p.č. 4453/8, 4453/9, 4453/10 a 4453/6 v k.ú. Chomutov / Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření ČGS k územnímu a stavebnímu řízení pro akci "Cyklotrasa Černovice-Spořice-Droužkovice-Březno, v k.ú. Droužkovice" / Buda, Jan, Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření ČGS k územnímu a stavebnímu řízení pro akci "Obnova komunikace Háj-Osek" / Bohdálek, Petr, Buda, Jan, Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření ČGS k územnímu a stavebnímu řízení pro akci "Oddychová zóna Černovice" / Buda, Jan, Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření ČGS k záměru "Dobývací prostor Dolní Olešnice" / Godány, Josef, Rýda, Karel, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření ČGS k záměru "Stanovení dobývacího prostoru Ejpovice a pokračování hornické činnosti na výhradním ložisku žáruvzdorných jílů ostatních Kyšice-Ejpovice (č. ložiska 3 120 600) v dobývacím prostoru Ejpovice" / Godány, Josef, Petáková, Zdeňka, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření ČGS k záměru stavby rodinného domu včetně přípojek na pozemku parc. č. 747/8 v katastrálním území Louka u Litvínova / Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření ČGS k záměru stavby "Výrobní hala Jirkov, Za Farmou" na pozemcích parc. č. 1730/1, 1730/6, 1730/7 a 1730/10 v k.ú. Jirkov u Chomutova / Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření ČGS ke komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Dolní Chřibská - stanovení podmínek , 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření ČGS ke komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Srbská Kamenice - stanovení podmínek / Godány, Josef, Valečka, Jaroslav, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření ČGS ke stavebnímu řízení "Přístavba skladu výrobků SO 004" v k.ú. Sokolov na pozemkách č. p. 1210/1, 1210/138 a 1210/140 / Godány, Josef, Knésl, Ilja, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření ČGS v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,k pozemku parc. č. 1490/1 v k.ú. Želenice u Mostu / Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření ČGS v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,k pozemkům KN 512/10 a 513 v k.ú. Býčkovice / Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření k investičnímu záměru Správy NP České Švýcarsko: Záchytné ploty na ochranu před skalními říceními / Zvelebil, Jiří, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyjádření k projektu ČD DDC, Optimalizace trati Děčín - státní hranice SRN, objekty SO 301 a SO 332 / Rybář, Jan -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1997
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vypořádání námitek a připomínek z veřejného projednání konaného dne 2.5. 2011 k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZUR SČK) / Godány, Josef, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vypracování geomorfologické mapy severní a jižní části San Salvadoru pro účely analýzy přírodních risků v územním plánu hlavního města San Salvador
Vypracování jednotného metodického postupu pro dimenzování výztuže důlních chodeb a prorážek / Chura, Jan, Janas, P., Konečný, Petr, Koníček, Petr, Nastulczyk, Č., Polysos, N., Ptáček, Jiří, Suchánek, J., Šňupárek, Richard -- Ostrava : OKD, a.s, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG