Listování
od 

Vyjádření k projektu ČD DDC, Optimalizace trati Děčín - státní hranice SRN, objekty SO 301 a SO 332 / Rybář, Jan -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1997
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vypořádání námitek a připomínek z veřejného projednání konaného dne 2.5. 2011 k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZUR SČK) / Godány, Josef, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vypracování geomorfologické mapy severní a jižní části San Salvadoru pro účely analýzy přírodních risků v územním plánu hlavního města San Salvador
Vypracování jednotného metodického postupu pro dimenzování výztuže důlních chodeb a prorážek / Chura, Jan, Janas, P., Konečný, Petr, Koníček, Petr, Nastulczyk, Č., Polysos, N., Ptáček, Jiří, Suchánek, J., Šňupárek, Richard -- Ostrava : OKD, a.s, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vypřesnění krystalové struktury vanadinitu -- Brno : Masarykova Univerzita, 2005
Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- Praha : Ministerstvo živ. prostředí, odbor geologie, 2000 -- ISBN 80-7212-149-9
Výroční zpráva Památkového ústavu v Olomouci za 1995 -- Olomouc : Památkový ústav v Olomouci, 1996
Výroční zpráva Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. za rok 2012 / Blaheta, Radim -- Ostrava : AV ČR, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výskum a ochrana prírody Muránskej planiny -- Revúca : Správa CHKO Muránska planina Revúca, 1997
Výskum a ochrana prírody Slovenského krasu -- Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum ochrany kultúrnej krajiny a prírodného dedičstva, Správa chránenej krajinnej oblasti Slovenský kras, 1999
Výskum, vyuzívanie a ochrana jaskýň -- Tále : Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš -- ISBN 80-8064-201-X
Výskum, využívanie a ochrana jaskýň -- 13.-16.11.2001 : Správa slov. jaskýň, 1998 -- ISBN 80-8064-145-5
Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti životného jubilea RNDr. Antona Droppu, CSc -- Liptovský Mikuláš ; Žilina : Správa slovenských jaskýň ; Knižné centrum - vydavatelstvo, 2006
Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účsťou, zborník referátov -- Liptovský Mikuláš : Správa slovenský jaskýň, Slovenské múzeum ochrany prírody, Slovenská speleologická společnosť, Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV, 2006 -- ISBN 80-8064-263-X
Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Proceedings -- Liptovský Mikuláš : Správa slovenských jaskýň, 2002
Výskum, využívanie a ochrana jaskýň (Research, utilization and protection of caves), Program, Abstrakty referátov a exkurzný sprievodca, 4. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou -- Liptovský Mikuláš : Správa slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš, 2003
Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Zborník referátov -- Liptovský Mikuláš : Správa slovenských jaskýň, 2004
Výsledky geologického mapování v měřítku 1 : 25 000 na průzkumné licenci Khundiin gol v západním Mongolsku / Buriánek, David, Hanžl, Pavel, Krejčí, Zuzana, Večeřa, Josef, 2012
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice -- Ostrava : UGN AV ČR, 1997
Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1997