Listování
od 

Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami / Adamová, Marie, Baldík, Vít, Břízová, Eva, Buda, Jan, Burda, Jiří, Čáp, Pavel, Čech, Stanislav, Drábková, Jana, Dvořák, Igor, Grygar, Radomír, Holásek, Oldřich, Hradecká, Lenka, Hroch, Tomáš, Janderková, Jana, Kondrová, Lucie, Krumlová, Hana, Krupička, Jiří, Mertlík, Jan, Mlčoch, Bedřich, Novotný, Roman, Prouza, Vladimír, Rapprich, Vladislav, Rejchrt, Miroslav, Rýda, Karel, Řídkošil, Tomáš, Skácelová, Zuzana, Smutek, Daniel, Svobodová, Marcela, Šebesta, Jiří, Šimůnek, Zbyněk, Štaffen, Zdeněk, Švábenická, Lilian, Tasáryová, Zuzana, Uličný, David, Zajíc, Jaroslav -- Praha : Česká geologická služba, 2013 -- ISBN 978-80-7075-848-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily / Adamová, Marie, Břízová, Eva, Drábková, Jana, Dvořák, Igor, Havlíček, Pavel, Hrazdíra, Petr, Kondrová, Lucie, Krupička, Jiří, Kycl, Petr, Malec, Jan, Prouza, Vladimír, Rambousek, Petr, Rapprich, Vladislav, Rýda, Karel, Řídkošil, Tomáš, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Šebesta, Jiří, Šimůnek, Zbyněk, Zajíc, Jaroslav, Žáčková, Eliška, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily / Adamová, Marie, Břízová, Eva, Drábková, Jana, Dvořák, Igor, Havlíček, Pavel, Hrazdíra, Petr, Kondrová, Lucie, Krupička, Jiří, Malec, Jan, Prouza, Vladimír, Rambousek, Petr, Rapprich, Vladislav, Rýda, Karel, Řídkošil, Tomáš, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Šebesta, Jiří, Šimůnek, Zbyněk, Zajíc, Jaroslav, Žáčková, Eliška -- Praha : Česká geologická služba, 2013 -- ISBN 978-80-7075-846-5
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-431 Lomnice nad Popelkou / Adamová, Marie, Břízová, Eva, Čáp, Pavel, Drábková, Jana, Dvořák, Igor, Grygar, Radomír, Holásek, Oldřich, Hroch, Tomáš, Janderková, Jana, Krumlová, Hana, Krupička, Jiří, Kycl, Petr, Mencl, Václav, Mikuláš, Radek, Pécskay, Zoltán, Rapprich, Vladislav, Rýda, Karel, Řídkošil, Tomáš, Skácelová, Zuzana, Stárková, Marcela, Šebesta, Jiří, Šimůnek, Zbyněk, Tasáryová, Zuzana, Zajíc, Jaroslav -- Praha : Česká geologická služba, 2013 -- ISBN 978-80-7075-850-2
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice / Adamová, Marie, Břízová, Eva, Čáp, Pavel, Čech, Stanislav, Dušek, Karel, Havlíček, Pavel, Holásek, Oldřich, Hradecká, Lenka, Hroch, Tomáš, Kadlecová, Renata, Kolejka, Vladimír, Krupička, Jiří, Mlčoch, Bedřich, Rajchl, Michal, Rudolský, Jiří, Smolíková, Libuše, Stehlík, Filip, Táborský, Zdeněk, Tyráček, Jaroslav, Valečka, Jaroslav, Zelenka, Přemysl, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-322 Kolín / Dušek, Karel, Holásek, Oldřich, Hradecká, Lenka, Kadlecová, Renata, Klečák, Jiří, Manová, Magdalena, Minaříková, Dagmar, Nekovařík, Čestmír, Rejchrt, Miroslav, Šalanský, Karel, Štědrá, Veronika, Švecová, Jana, Zelenka, Přemysl, 2002
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-221 Žulová / Čurda, Jan, Hanáček, Martin, Kočandrle, Jaroslav, Nývlt, Daniel, Opletal, Mojmír, Pecina, Vratislav, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Večeřa, Josef, Žáček, Vladimír, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-222 Vidnava / Čurda, Jan, Kočandrle, Jaroslav, Nekovařík, Čestmír, Nývlt, Daniel, Pecina, Vratislav, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Večeřa, Josef, Žáček, Vladimír -- Praha, 2002
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-242 Bělá pod Pradědem / Aichler, Jaroslav, Cháb, Jan, Čurda, Jan, Fediuková, Eva, Fišera, Milan, Kočandrle, Josef, Mixa, Petr, Novotný, Pavel, Nývlt, Daniel, Pecina, Vratislav, Sekyra, Josef, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Vaněček jun., Mirko, Večeřa, Josef, Žáček, Vladimír -- Praha : Česká geologická služba, Praha, 2004 -- ISBN 80-7075-620-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-423 Libina / Adamová, Marie, Aichler, Jaroslav, Burianková, Kristýna, Chlupáčová, Marta, Čurda, Jan, Hanžl, Pavel, Holásek, Oldřich, Hrouda, F., Kočandrle, J., Krejčí, Zuzana, Macek, Jan, Manová, Magdalena, Nekovařík, Čestmír, Orel, P., Pecina, Vratislav, Šalanský, Karel, Večeřa, Josef, Žáček, Vladimír -- Praha, 2000
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 23-413 Hodice / Břízová, Eva, Buda, Jan, Buriánek, David, Dudíková Schulmannová, Barbora, Fürychová, Petra, Holub, František, Hroch, Tomáš, Johnson, Kenneth, Klomínský, Josef, Kryštofová, Eva, Mašek, Dalibor, Paclíková, Jana, Poul, Ivan, Přechová, Eva, Racek, Martin, René, Miloš, Rýda, Karel, Skácelová, Darja, Smyčková, Libuše, Šrámek, Josef, Verner, Kryštof, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 24-224 Olomouc / Adamová, Marie, Bláha, Josef, Břízová, Eva, Čtyroká , Jiřina, Čurda, Jan, Gnojek, Ivan, Hanžl, Pavel, Hladilová, Šárka, Hrubeš, Martin, Kašpárek, Milan, Nekovařík, Čestmír, Novák, Zdeněk, Šalanský, Karel, Švábenická, Lilian, Večeřa, Josef, Zapletal, Jan -- Praha : Česká geologická služba, 2007 -- ISBN 978-80-7075-687-4
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-142 Valašské Meziříčí / Baldík, Vít, Barák, Petr, Bubík, Miroslav, Buriánek, David, Geršlová, Eva, Gilíková, Helena, Havlín Nováková, Dana, Janderková, Jana, Kociánová, Lenka, Kolejka, Vladimír, Krumlová, Hana, Müller, Pavel, Novotný, Roman, Nývlt, Daniel, Otava, Jiří, Pecina, Vratislav, Sedláček (Brno), Jan, Švábenická, Lilian, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm / Baldík, Vít, Bubík, Miroslav, Buriánek, David, Geršlová, Eva, Gilíková, Helena, Havlín Nováková, Dana, Janderková, Jana, Kašpárek, Milan, Kašperáková, Dagmar, Kociánová, Lenka, Kolejka, Vladimír, Konečný, František, Krejčí, Oldřich, Krejčí, Zuzana, Krumlová, Hana, Kryštofová, Eva, Kunceová, Eva, Müller, Pavel, Novotný, Roman, Nývlt, Daniel, Otava, Jiří, Paleček, Martin, Pecina, Vratislav, Sedláček, Jan, Švábenická, Lilian, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 25-314 Otrokovice / Adamová, Marie, Bubík, Miroslav, Gnojek, Ivan, Havlín Nováková, Dana, Hrubeš, Martin, Hubatka, František, Minol, Vratislav, Neudert, Oldřich, Stráník, Zdeněk, Šikula, Jan, Švábenická, Lilian -- Praha : Česká geologická služba, 2007 -- ISBN 978-80-7075-686-7
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 02-321 Dubí a 02-143 Cínovec / Adamová, Marie, Breiter, Karel, Burda, Jiří, Cajz, Vladimír, Elznic, Antonín, Fürych, Vilém, Godány, Josef, Kořán, Václav, Manová, Magdalena, Nekovařík, Čestmír, Šalanský, Karel, Šebesta, Jiří -- Praha, 2001 -- ISBN 999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000 list 11-224 Nepomyšl / Adamová, Marie, Godány, Josef, Hradecký, Petr, Hrazdíra, Petr, Krupička, Jiří, Mlčoch, Bedřich, Rajchl, Michal, Rapprich, Vladislav, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Stárková, Marcela, Šebesta, Jiří, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih / Bubík, Miroslav, Buriánek, David, Franců, Juraj, Fürychová, Petra, Gilíková, Helena, Havlíček, Pavel, Janderková, Jana, Kašperáková, Dagmar, Krejčí, Oldřich, Krumlová, Hana, Kryštofová, Eva, Müller, Pavel, Otava, Jiří, Paleček, Martin, Pecina, Vratislav, Sedláček (Brno), Jan, Šrámek, Josef, Tomanová Petrová, Pavla, Večeřa, Josef, Verner, Kryštof, Vít, Jan, 2013
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice / Balák, Ivan, Baldík, Vít, Bubík, Miroslav, Buriánek, David, Čáp, Pavel, Černý, Jan, Franců, Juraj, Fürychová, Petra, Gilíková, Helena, Havlín, Aleš, Hladil, Jindřich, Janderková, Jana, Kociánová, Lenka, Kolejka, Vladimír, Konečný, František, Kryštofová, Eva, Kumpan, Tomáš, Melichar, Rostislav, Müller, Pavel, Otava, Jiří, Paleček, Martin, Pecina, Vratislav, Pecka, Tomáš, Sedláček (Brno), Jan, Sedláčková, Irena, Šrámek, Josef, Tomanová Petrová, Pavla, Večeřa, Josef, Vít, Jan, 2013
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice / Baldík, Vít, Bubík, Miroslav, Buriánek, David, Franců, Juraj, Fürychová, Petra, Gilíková, Helena, Havlín, Aleš, Janderková, Jana, Kociánová, Lenka, Kolejka, Vladimír, Konečný, František, Krejčí, Oldřich, Krejčí, Vladimíra, Kryštofová, Eva, Kunceová, Eva, Otava, Jiří, Paleček, Martin, Pecina, Vratislav, Pecka, Tomáš, Rez, Jiří, Sedláček (Brno), Jan, Sedláčková, Irena, Skácelová, Zuzana, Švábenická, Lilian, Tomanová Petrová, Pavla, Večeřa, Josef, Vít, Jan, 2013
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)