Listování
od 

Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice / Balák, Ivan, Baldík, Vít, Bubík, Miroslav, Buriánek, David, Čáp, Pavel, Černý, Jan, Franců, Juraj, Fürychová, Petra, Gilíková, Helena, Havlín, Aleš, Hladil, Jindřich, Janderková, Jana, Kociánová, Lenka, Kolejka, Vladimír, Konečný, František, Kryštofová, Eva, Kumpan, Tomáš, Melichar, Rostislav, Müller, Pavel, Otava, Jiří, Paleček, Martin, Pecina, Vratislav, Pecka, Tomáš, Sedláček (Brno), Jan, Sedláčková, Irena, Šrámek, Josef, Tomanová Petrová, Pavla, Večeřa, Josef, Vít, Jan, 2013
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice / Baldík, Vít, Bubík, Miroslav, Buriánek, David, Franců, Juraj, Fürychová, Petra, Gilíková, Helena, Havlín, Aleš, Janderková, Jana, Kociánová, Lenka, Kolejka, Vladimír, Konečný, František, Krejčí, Oldřich, Krejčí, Vladimíra, Kryštofová, Eva, Kunceová, Eva, Otava, Jiří, Paleček, Martin, Pecina, Vratislav, Pecka, Tomáš, Rez, Jiří, Sedláček (Brno), Jan, Sedláčková, Irena, Skácelová, Zuzana, Švábenická, Lilian, Tomanová Petrová, Pavla, Večeřa, Josef, Vít, Jan, 2013
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá / Břízová, Eva, Čížek, David, Dvořák, Igor, Holásek, Oldřich, Janderková, Jana, Karenová, Jana, Knésl, Ilja, Košuličová, Monika, Krupička, Jiří, Martínek, Karel, Nahodilová, Radmila, Pacherová, Petra, Pertoldová, Jaroslava, Poňavič, Michal, Rukavičková, Lenka, Skácelová, Zuzana, Štor, Tomáš, Verner, Kryštof, Vrána, Stanislav, 2013
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list O2-242 Dolní Podluží / Adamová, Marie, Burda, Jiří, Dušek, Karel, Fediuk, Ferry, Kořán, V., Manová, Magdalena, Nekovařík, Čestmír, Nývlt, Daniel, Opletal, Mojmír, Prouza, Vladimír, Rambousek, Petr, Šalanský, Karel, Valečka, Jaroslav -- Praha, 2000
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka / Břízová, Eva, Buriánek, David, Holub, F. V., Klomínský, Josef, Malík, Jan, Martínek, Karel, Mrázová, Štěpánka, Pecina, Vratislav, Rambousek, Petr, Rukavičková, Lenka, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Štor, Tomáš, Verner, Kryštof, Vrána, Stanislav, Žáčková, Eliška, 2013
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 22-333 Srní / Adamová, Marie, Babůrek, Jiří, Břízová, Eva, Havlíček, Pavel, Hrazdíra, Petr, Krupička, Jiří, Lysenko, Vladimír, Mentlík, Pavel, Petáková, Zdeňka, Skácelová, Darja, Šrámek, Josef, Verner, Kryštof, Žáček, Vladimír, Žák, Jiří, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000 list 32-213 Ktiš / Břízová, Eva, Buriánek, David, Dudíková Schulmannová, Barbora, Dvořák, Igor, Franěk, Jan, Hejtmánková, Petra, Holub, František, Janderková, Jana, Knésl, Ilja, Krupička, Jiří, Kryštofová, Eva, Martínek, Karel, Nývlt, Daniel, Pacherová, Petra, Pertoldová, Jaroslava, Poňavič, Michal, René, Miloš, Šrámek, Josef, Verner, Kryštof, 2013
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 25-124 Starý Jičín / Adámek, Josef, Bubík, Miroslav, Buriánek, David, Geršl, Milan, Godány, Josef, Havíř, Josef, Havlín Nováková, Dana, Maštera, Lubomír, Novák, Zdeněk, Novotný, Roman, Nývlt, Daniel, Otava, Jiří, Pálenský, Peter, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Stráník, Zdeněk, Švábenická, Lilian, Tomanová Petrová, Pavla, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 03-412 Špindlerův Mlýn / Burda, Jiří, Ďuriš, Miloslav, Fürych, Jaroslav, Rejchrt, Miroslav, Rudolský, Jiří, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 13-132 Lysá nad Labem / Adamová, Marie, Břízová, Eva, Čáp, Pavel, Dušek, Karel, Havlíček, Pavel, Holásek, Oldřich, Hradecká, Lenka, Hroch, Tomáš, Kadlecová, Renata, Klečák, Jiří, Kolejka, Vladimír, Krupička, Jiří, Manda, Štěpán, Mlčoch, Bedřich, Rajchl, Michal, Rudolský, Jiří, Sidorinová, Tamara, Skácelová, Zuzana, Táborský, Zdeněk, Tyráček, Jaroslav, Vodrážka, Radek, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 14-223 Lipová Lázně / Čurda, Jan, Kočandrle, Josef, Nývlt, Daniel, Pecina, Vratislav, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Sulovský, Petr, Večeřa, Josef, Žáček, Vladimír, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 22-334 Kvilda / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel, Krupička, Jiří, Lhotský, Pavel, Lysenko, Vladimír, Mrnková, Jana, Nováková, Dana, Skácelová, Darja, Šebesta, Jiří, Šrámek, Josef, Verner, Kryštof, Žáček, Vladimír, Žák, Jiří, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 34-224 Strážnice a 34-242 Mlýnky / Adámek, Josef, Adamová, Marie, Břízová, Eva, Bubík, Miroslav, Čtyroká , Jiřina, Havlíček, Pavel, Havlín Nováková, Dana, Macek, Jan, Nekovařík, Čestmír, Neudert, Oldřich, Novák, Zdeněk, Skácelová, Zuzana, Stráník, Zdeněk, Šikula, Jan, Švábenická, Lilian, Tomanová Petrová, Pavla -- Praha : Česká geologická služba, 2007 -- ISBN 978-80-7075-684-3
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000, list 11-222 Kadaň / Adamová, Marie, Bohdánek, P., Elznic, Antonín, Godány, Josef, Hradecký, Petr, Hrazdíra, Petr, Kotková, Jana, Manová, Magdalena, Mlčoch, Bedřich, Nekovařík, Čestmír, Šalanský, Karel, Šebesta, Jiří -- Praha, 2000
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000, list 24-111 Sněžné / Melichar, Rostislav -- Praha : Česká geologická služba, 2009 -- ISBN 978-80-7075-720-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MU, PřF
vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 Smrčina 32-144 / Břízová, Eva, Burda, Jiří, Čížek, David, Dvořák, Igor, Holásek, Oldřich, Janderková, Jana, Košuličová, Monika, Krupička, Jiří, Martínek, Karel, Pertoldová, Jaroslava, Poňavič, Michal, Šrámek, Josef, Trubač, Jakub, Verner, Kryštof, Vrána, Stanislav, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 14-241 Branná / Aichler, Jaroslav, Cháb, Jan, Čurda, Jan, Fediuková, Eva, Kočandrle, Josef, Košuličová, Monika, Mixa, Petr, Opletal, Mojmír, Pecina, Vratislav, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Vaněček, Mirko, Večeřa, Josef, Žáček, Vladimír, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-324 Turnov / Adamová, Marie, Baldík, Vít, Břízová, Eva, Buda, Jan, Čech, Stanislav, Dušek, Karel, Grygar, Radomír, Holásek, Oldřich, Hroch, Tomáš, Kachlík, Václav, Krumlová, Hana, Krupička, Jiří, Kryštofová, Eva, Mašek, Dalibor, Müller, Pavel, Novotný, Roman, Pécskay, Zoltán, Prouza, Vladimír, Rapprich, Vladislav, Rejchrt, Miroslav, Rýda, Karel, Řídkošil, Tomáš, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Švábenická, Lilian, Tasáryová, Zuzana, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-431 list Lomnice nad Popelkou / Adamová, Marie, Burda, Jiří, Čáp, Pavel, Drábková, Jana, Dvořák, Igor, Grygar, Radomír, Holásek, Oldřich, Hroch, Tomáš, Janderková, Jana, Krupička, Jiří, Kycl, Petr, Pécskay, Zoltán, Rapprich, Vladislav, Rýda, Karel, Řídkošil, Tomáš, Skácelová, Zuzana, Stárková, Marcela, Šebesta, Jiří, Šimůnek, Zbyněk, Tasáryová, Zuzana, Zajíc, Jaroslav, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-134 Český Brod / Dušek, Karel, Dušek, Pavel, Holásek, Oldřich, Holub, V., Hradecká, Lenka, Kadlecová, Renata, Klečák, J., Knobloch, Ervín, Kořán, V., Král, J., Manová, Magdalena, Martínek, Karel, Mašek, J., Minaříková, D., Nekovařík, Čestmír, Šalanský, Karel, Štěpánek, Petr, Zelenka, Přemysl -- Praha, 2000
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)