Listování
od 

Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou / Bubík, Miroslav, Buriánek, David, Čoupek, Petr, Čurda, Jan, Dohnalová, Emilie, Franců, Eva, Geršl, Milan, Gilíková, Helena, Godány, Josef, Havíř, Josef, Hubatka, František, Jankovská, Vlasta, Karenová, Jana, Kratochvílová, Miluška, Krejčí, Oldřich, Lehotský, Tomáš, Maštera, Lubomír, Nývlt, Daniel, Otava, Jiří, Pálenský, Peter, Poul, Ivan, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Stráník, Zdeněk, Šikula, Jan, Švábenická, Lilian, Tomanová Petrová, Pavla, Večeřa, Josef, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-223 Načetín a 01-442 Hora Svatého Šebestiána / Adamová, Marie, Breiter, Karel, Břízová, Eva, Burda, Jiří, Havlíček, Pavel, Holub, František, Klečák, Jiří, Kořán, Václav, Krejčí, Radovan, Mannová, Magdaléna, Mlčoch, Bedřich, Mrázová, Štěpánka, Nekovařík, Čestmír, Pertoldová, Jaroslava, Šalanský, Karel, Šebesta, Jiří, 2001
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-444 Klášterec nad Ohří / Adamová, Marie, Břízová, Eva, Godány, Josef, Holub, František, Hrazdíra, Petr, Konopásek, Jiří, Kopačková, Veronika, Krupička, Jiří, Mlčoch, Bedřich, Rajchl, Michal, Rapprich, Vladislav, Schovánek, Pavel, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Šebesta, Jiří, Vondrovic, Lukáš, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 23-222 Krucemburk. 116 km čtv. v okolí města Krucemburk, kraj Vysočina / Břízová, Eva, Fürych, Vilém, Hanžl, Pavel, Hradecká, Lenka, Kadlecová, Renata, Kirchner, Karel, Lysenko, Vladimír, Mlčoch, Bedřich, Nahodilová, Radmila, Novák, Miloslav, Otava, Jiří, Pertoldová, Jaroslava, Rambousek, Petr, Rejchrt, Miroslav, Roštínský, Pavel, Rudolský, Jiří, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Týcová, Patricie, Vít, Jan, Žáčková, Eliška, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431 / Adamová, Marie, Břízová, Eva, Burda, Jiří, Čáp, Pavel, Drábková, Jana, Dvořák, Igor, Grygar, Radomír, Holásek, Oldřich, Hroch, Tomáš, Krumlová, Hana, Krupička, Jiří, Kycl, Petr, Mencl, Václav, Mikuláš, Radek, Pécskay, Zoltán, Rapprich, Vladislav, Rýda, Karel, Řídkošil, Tomáš, Skácelová, Zuzana, Stárková, Marcela, Šebesta, Jiří, Šimůnek, Zbyněk, Tasáryová, Zuzana, Zajíc, Jaroslav, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 13-143 Pečky / Dušek, Karel, Holásek, Oldřich, Hradecká, Lenka, Kadlecová, Renata, Klečák, J., Manová, Magdalena, Minaříková, D., Nekovařík, Čestmír, Osterrothová, Kateřina, Šalanský, Karel, Štědrá, Veronika, Zelenka, Přemysl -- Praha, 2000
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 24-112 Jedlová / Břízová, Eva, Buriánek, David, Čech, Stanislav, Čurda, Jan, Fürych, Vilém, Hanžl, Pavel, Kirchner, Karel, Lysenko, Vladimír, Roštínský, Pavel, Rýda, Karel, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Verner, Kryštof, Vít, Jan, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč / Bábek, Ondřej, Bubík, Miroslav, Buriánek, David, Čurda, Jan, Geršl, Milan, Gilíková, Helena, Godány, Josef, Havíř, Josef, Havlín Nováková, Dana, Krejčí, Oldřich, Lehotský, Tomáš, Maštera, Lubomír, Otava, Jiří, Poul, Ivan, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Stráník, Zdeněk, Švábenická, Lilian, Tomanová Petrová, Pavla, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 32-123 Lenora a 32-114 Žďárecká hora / Břízová, Eva, Burda, Jiří, Ďuriš, Miloslav, Krupička, Jiří, Lysenko, Vladimír, Poňavič, Michal, Seifert, Antonín, Skácelová, Darja, Šebesta, Jiří, Šrámek, Josef, Trubač, Jakub, Verner, Kryštof, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 03-341 Kněžmost / Břízová, Eva, Čech, Stanislav, Havlíček, Pavel, Krejčí, Oldřich, Krumlová, Hana, Krupička, Jiří, Kryštofová, Eva, Mlčoch, Bedřich, Prouza, Vladimír, Rambousek, Petr, Rapprich, Vladislav, Sedláček, Jan, Sidorinová, Tamara, Skácelová, Zuzana, Šebesta, Jiří, Štor, Tomáš, Švábenická, Lilian, Trubačová, Anna, Valečka, Jaroslav, Zelenka, Přemysl, Žáčková, Eliška, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 24-122 Brněnec / Burianková, Kristýna, Čech, Stanislav, Čurda, Jan, Fürych, Vilém, Gürtlerová, Pavla, Kratochvílová, Hana, Manová, Magdalena, Rudolský, Jiří, Rýda, Karel, Stárková, Marcela, Šalanský, Karel, 2000
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 list 25-121 Odry / Čurda, Jan, Gilíková, Helena, Havíř, Josef, Manová, Magdalena, Maštera, Lubomír, Minol, Vratislav, Nekovařík, Čestmír, Šalanský, Karel, Švecová, Jana, Večeřa, Josef, Vít, Jan -- Praha, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Hudlice 12-322 / Adamová, Marie, Čáp, Pavel, Dušek, Karel, Holásek, Oldřich, Hradecký, Petr, Hrazdíra, Petr, Hroch, Tomáš, Klečák, Jiří, Krupička, Jiří, Lysenko, Vladimír, Mašek, Dalibor, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Stárková, Marcela, Vorel, Tomáš, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Panoší Újezd 12-321 / Adamová, Marie, Dušek, Karel, Holásek, Oldřich, Hradecký, Petr, Hrazdíra, Petr, Klečák, Jiří, Krmíček, Lukáš, Krupička, Jiří, Lysenko, Vladimír, Mašek, Dalibor, Müller, Pavel, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Stárková, Marcela, Vorel, Tomáš, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:025 000 list 11-224 Valeč / Buriánek, David, Godány, Josef, Hradecký, Petr, Hrazdíra, Petr, Janderková, Jana, Knésl, Ilja, Kotková, Jana, Králová, Lucie, Kunceová, Eva, Kycl, Petr, Lojka, Richard, Mlčoch, Bedřich, Sidorinová, Tamara, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Smyčková, Libuše, Šebesta, Jiří, Vondrovic, Lukáš, Žáček, Vladimír, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000 32-142 Nová Pec a 32-141 Nové Údolí / Břízová, Eva, Burda, Jiří, Krupička, Jiří, Lysenko, Vladimír, Mrnková, Jana, Nahodilová, Radmila, Nývlt, Daniel, Pertoldová, Jaroslava, Petáková, Zdeňka, Skácelová, Darja, Šrámek, Josef, Tajčmanová, Lucie, Trubač, Jakub, Týcová, Patricie, Verner, Kryštof, Žáčková, Eliška, Žák, Jiří, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000, 32-233 Černá v Pošumaví / Břízová, Eva, Dvořák, Igor, Kadlecová, Renata, Krupička, Jiří, Nývlt, Daniel, Poňavič, Michal, Přechová, Eva, Šrámek, Josef, Trubač, Jakub, Verner, Kryštof, Vrána, Stanislav, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000, list 25-314 Otrokovice / Adamová, Marie, Bubík, Miroslav, Gnojek, Ivan, Hrubeš, Martin, Hubatka, F., Minol, V., Neudert, Oldřich, Nováková, D., Stráník, Zdeněk, Šikula, Jan, Švábenická, Lilian -- Praha, 2000
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-424 Trutnov / Burda, Jiří, Čech, Stanislav, Drábková, Jana, Dvořák, Igor, Janderková, Jana, Kachlík, Václav, Konopásek, Jiří, Malík, Jan, Martínek, Karel, Mlčoch, Bedřich, Pecina, Vratislav, Prouza, Vladimír, Rambousek, Petr, Schovánek, Pavel, Skácelová, Zuzana, Spudil, Jiří, Šimůnek, Zbyněk, Tasáryová, Zuzana, Vrána, Stanislav, Zajíc, Jaroslav, Žáčková, Eliška, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov / Bubík, Miroslav, Buriánek, David, Černý, Jan, Dvořák, Igor, Faměra, Martin, Gilíková, Helena, Havíř, Josef, Hladil, Jindřich, Hrdličková, Kristýna, Kalvoda, Jiří, Kociánová, Lenka, Konečný, František, Kováčik, Martin, Krumlová, Hana, Kryštofová, Eva, Kumpán, Tomáš, Kunceová, Eva, Maštera, Lubomír, Melichar, Rostislav, Müller, Pavel, Nehyba, Slavomír, Otava, Jiří, Pecina, Vratislav, Pecka, Tomáš, Poul, Ivan, Poulová, Denisa, Rez, Jiří, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Slobodník, Marek, Šikula, Jan, Šrámek, Josef, Tomanová Petrová, Pavla, Večeřa, Josef, Vít, Jan, Weiner, Tomáš, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)