Listování
od 

Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm / Baldík, Vít, Bubík, Miroslav, Buriánek, David, Geršlová, Eva, Gilíková, Helena, Havlín Nováková, Dana, Janderková, Jana, Kašpárek, Milan, Kašperáková, Dagmar, Kociánová, Lenka, Kolejka, Vladimír, Konečný, František, Krejčí, Oldřich, Krejčí, Zuzana, Krumlová, Hana, Kryštofová, Eva, Kunceová, Eva, Müller, Pavel, Novotný, Roman, Nývlt, Daniel, Otava, Jiří, Paleček, Martin, Pecina, Vratislav, Sedláček, Jan, Švábenická, Lilian, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 25-314 Otrokovice / Adamová, Marie, Bubík, Miroslav, Gnojek, Ivan, Havlín Nováková, Dana, Hrubeš, Martin, Hubatka, František, Minol, Vratislav, Neudert, Oldřich, Stráník, Zdeněk, Šikula, Jan, Švábenická, Lilian -- Praha : Česká geologická služba, 2007 -- ISBN 978-80-7075-686-7
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 02-321 Dubí a 02-143 Cínovec / Adamová, Marie, Breiter, Karel, Burda, Jiří, Cajz, Vladimír, Elznic, Antonín, Fürych, Vilém, Godány, Josef, Kořán, Václav, Manová, Magdalena, Nekovařík, Čestmír, Šalanský, Karel, Šebesta, Jiří -- Praha, 2001 -- ISBN 999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000 list 11-224 Nepomyšl / Adamová, Marie, Godány, Josef, Hradecký, Petr, Hrazdíra, Petr, Krupička, Jiří, Mlčoch, Bedřich, Rajchl, Michal, Rapprich, Vladislav, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Stárková, Marcela, Šebesta, Jiří, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih / Bubík, Miroslav, Buriánek, David, Franců, Juraj, Fürychová, Petra, Gilíková, Helena, Havlíček, Pavel, Janderková, Jana, Kašperáková, Dagmar, Krejčí, Oldřich, Krumlová, Hana, Kryštofová, Eva, Müller, Pavel, Otava, Jiří, Paleček, Martin, Pecina, Vratislav, Sedláček (Brno), Jan, Šrámek, Josef, Tomanová Petrová, Pavla, Večeřa, Josef, Verner, Kryštof, Vít, Jan, 2013
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice / Balák, Ivan, Baldík, Vít, Bubík, Miroslav, Buriánek, David, Čáp, Pavel, Černý, Jan, Franců, Juraj, Fürychová, Petra, Gilíková, Helena, Havlín, Aleš, Hladil, Jindřich, Janderková, Jana, Kociánová, Lenka, Kolejka, Vladimír, Konečný, František, Kryštofová, Eva, Kumpan, Tomáš, Melichar, Rostislav, Müller, Pavel, Otava, Jiří, Paleček, Martin, Pecina, Vratislav, Pecka, Tomáš, Sedláček (Brno), Jan, Sedláčková, Irena, Šrámek, Josef, Tomanová Petrová, Pavla, Večeřa, Josef, Vít, Jan, 2013
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice / Baldík, Vít, Bubík, Miroslav, Buriánek, David, Franců, Juraj, Fürychová, Petra, Gilíková, Helena, Havlín, Aleš, Janderková, Jana, Kociánová, Lenka, Kolejka, Vladimír, Konečný, František, Krejčí, Oldřich, Krejčí, Vladimíra, Kryštofová, Eva, Kunceová, Eva, Otava, Jiří, Paleček, Martin, Pecina, Vratislav, Pecka, Tomáš, Rez, Jiří, Sedláček (Brno), Jan, Sedláčková, Irena, Skácelová, Zuzana, Švábenická, Lilian, Tomanová Petrová, Pavla, Večeřa, Josef, Vít, Jan, 2013
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá / Břízová, Eva, Čížek, David, Dvořák, Igor, Holásek, Oldřich, Janderková, Jana, Karenová, Jana, Knésl, Ilja, Košuličová, Monika, Krupička, Jiří, Martínek, Karel, Nahodilová, Radmila, Pacherová, Petra, Pertoldová, Jaroslava, Poňavič, Michal, Rukavičková, Lenka, Skácelová, Zuzana, Štor, Tomáš, Verner, Kryštof, Vrána, Stanislav, 2013
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list O2-242 Dolní Podluží / Adamová, Marie, Burda, Jiří, Dušek, Karel, Fediuk, Ferry, Kořán, V., Manová, Magdalena, Nekovařík, Čestmír, Nývlt, Daniel, Opletal, Mojmír, Prouza, Vladimír, Rambousek, Petr, Šalanský, Karel, Valečka, Jaroslav -- Praha, 2000
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka / Břízová, Eva, Buriánek, David, Holub, F. V., Klomínský, Josef, Malík, Jan, Martínek, Karel, Mrázová, Štěpánka, Pecina, Vratislav, Rambousek, Petr, Rukavičková, Lenka, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Štor, Tomáš, Verner, Kryštof, Vrána, Stanislav, Žáčková, Eliška, 2013
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 22-333 Srní / Adamová, Marie, Babůrek, Jiří, Břízová, Eva, Havlíček, Pavel, Hrazdíra, Petr, Krupička, Jiří, Lysenko, Vladimír, Mentlík, Pavel, Petáková, Zdeňka, Skácelová, Darja, Šrámek, Josef, Verner, Kryštof, Žáček, Vladimír, Žák, Jiří, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000 list 32-213 Ktiš / Břízová, Eva, Buriánek, David, Dudíková Schulmannová, Barbora, Dvořák, Igor, Franěk, Jan, Hejtmánková, Petra, Holub, František, Janderková, Jana, Knésl, Ilja, Krupička, Jiří, Kryštofová, Eva, Martínek, Karel, Nývlt, Daniel, Pacherová, Petra, Pertoldová, Jaroslava, Poňavič, Michal, René, Miloš, Šrámek, Josef, Verner, Kryštof, 2013
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 25-124 Starý Jičín / Adámek, Josef, Bubík, Miroslav, Buriánek, David, Geršl, Milan, Godány, Josef, Havíř, Josef, Havlín Nováková, Dana, Maštera, Lubomír, Novák, Zdeněk, Novotný, Roman, Nývlt, Daniel, Otava, Jiří, Pálenský, Peter, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Stráník, Zdeněk, Švábenická, Lilian, Tomanová Petrová, Pavla, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 03-412 Špindlerův Mlýn / Burda, Jiří, Ďuriš, Miloslav, Fürych, Jaroslav, Rejchrt, Miroslav, Rudolský, Jiří, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 13-132 Lysá nad Labem / Adamová, Marie, Břízová, Eva, Čáp, Pavel, Dušek, Karel, Havlíček, Pavel, Holásek, Oldřich, Hradecká, Lenka, Hroch, Tomáš, Kadlecová, Renata, Klečák, Jiří, Kolejka, Vladimír, Krupička, Jiří, Manda, Štěpán, Mlčoch, Bedřich, Rajchl, Michal, Rudolský, Jiří, Sidorinová, Tamara, Skácelová, Zuzana, Táborský, Zdeněk, Tyráček, Jaroslav, Vodrážka, Radek, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 14-223 Lipová Lázně / Čurda, Jan, Kočandrle, Josef, Nývlt, Daniel, Pecina, Vratislav, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Sulovský, Petr, Večeřa, Josef, Žáček, Vladimír, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 22-334 Kvilda / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel, Krupička, Jiří, Lhotský, Pavel, Lysenko, Vladimír, Mrnková, Jana, Nováková, Dana, Skácelová, Darja, Šebesta, Jiří, Šrámek, Josef, Verner, Kryštof, Žáček, Vladimír, Žák, Jiří, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 34-224 Strážnice a 34-242 Mlýnky / Adámek, Josef, Adamová, Marie, Břízová, Eva, Bubík, Miroslav, Čtyroká , Jiřina, Havlíček, Pavel, Havlín Nováková, Dana, Macek, Jan, Nekovařík, Čestmír, Neudert, Oldřich, Novák, Zdeněk, Skácelová, Zuzana, Stráník, Zdeněk, Šikula, Jan, Švábenická, Lilian, Tomanová Petrová, Pavla -- Praha : Česká geologická služba, 2007 -- ISBN 978-80-7075-684-3
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000, list 11-222 Kadaň / Adamová, Marie, Bohdánek, P., Elznic, Antonín, Godány, Josef, Hradecký, Petr, Hrazdíra, Petr, Kotková, Jana, Manová, Magdalena, Mlčoch, Bedřich, Nekovařík, Čestmír, Šalanský, Karel, Šebesta, Jiří -- Praha, 2000
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000, list 24-111 Sněžné / Melichar, Rostislav -- Praha : Česká geologická služba, 2009 -- ISBN 978-80-7075-720-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MU, PřF