Listování
od 

Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 25-124 Starý Jičín / Adámek, Josef, Bubík, Miroslav, Buriánek, David, Geršl, Milan, Godány, Josef, Havíř, Josef, Havlín Nováková, Dana, Maštera, Lubomír, Novák, Zdeněk, Novotný, Roman, Nývlt, Daniel, Otava, Jiří, Pálenský, Peter, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Stráník, Zdeněk, Švábenická, Lilian, Tomanová Petrová, Pavla, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 03-412 Špindlerův Mlýn / Burda, Jiří, Ďuriš, Miloslav, Fürych, Jaroslav, Rejchrt, Miroslav, Rudolský, Jiří, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 13-132 Lysá nad Labem / Adamová, Marie, Břízová, Eva, Čáp, Pavel, Dušek, Karel, Havlíček, Pavel, Holásek, Oldřich, Hradecká, Lenka, Hroch, Tomáš, Kadlecová, Renata, Klečák, Jiří, Kolejka, Vladimír, Krupička, Jiří, Manda, Štěpán, Mlčoch, Bedřich, Rajchl, Michal, Rudolský, Jiří, Sidorinová, Tamara, Skácelová, Zuzana, Táborský, Zdeněk, Tyráček, Jaroslav, Vodrážka, Radek, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 14-223 Lipová Lázně / Čurda, Jan, Kočandrle, Josef, Nývlt, Daniel, Pecina, Vratislav, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Sulovský, Petr, Večeřa, Josef, Žáček, Vladimír, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 22-334 Kvilda / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel, Krupička, Jiří, Lhotský, Pavel, Lysenko, Vladimír, Mrnková, Jana, Nováková, Dana, Skácelová, Darja, Šebesta, Jiří, Šrámek, Josef, Verner, Kryštof, Žáček, Vladimír, Žák, Jiří, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 34-224 Strážnice a 34-242 Mlýnky / Adámek, Josef, Adamová, Marie, Břízová, Eva, Bubík, Miroslav, Čtyroká , Jiřina, Havlíček, Pavel, Havlín Nováková, Dana, Macek, Jan, Nekovařík, Čestmír, Neudert, Oldřich, Novák, Zdeněk, Skácelová, Zuzana, Stráník, Zdeněk, Šikula, Jan, Švábenická, Lilian, Tomanová Petrová, Pavla -- Praha : Česká geologická služba, 2007 -- ISBN 978-80-7075-684-3
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000, list 11-222 Kadaň / Adamová, Marie, Bohdánek, P., Elznic, Antonín, Godány, Josef, Hradecký, Petr, Hrazdíra, Petr, Kotková, Jana, Manová, Magdalena, Mlčoch, Bedřich, Nekovařík, Čestmír, Šalanský, Karel, Šebesta, Jiří -- Praha, 2000
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000, list 24-111 Sněžné / Melichar, Rostislav -- Praha : Česká geologická služba, 2009 -- ISBN 978-80-7075-720-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MU, PřF
vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 Smrčina 32-144 / Břízová, Eva, Burda, Jiří, Čížek, David, Dvořák, Igor, Holásek, Oldřich, Janderková, Jana, Košuličová, Monika, Krupička, Jiří, Martínek, Karel, Pertoldová, Jaroslava, Poňavič, Michal, Šrámek, Josef, Trubač, Jakub, Verner, Kryštof, Vrána, Stanislav, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 14-241 Branná / Aichler, Jaroslav, Cháb, Jan, Čurda, Jan, Fediuková, Eva, Kočandrle, Josef, Košuličová, Monika, Mixa, Petr, Opletal, Mojmír, Pecina, Vratislav, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Vaněček, Mirko, Večeřa, Josef, Žáček, Vladimír, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-324 Turnov / Adamová, Marie, Baldík, Vít, Břízová, Eva, Buda, Jan, Čech, Stanislav, Dušek, Karel, Grygar, Radomír, Holásek, Oldřich, Hroch, Tomáš, Kachlík, Václav, Krumlová, Hana, Krupička, Jiří, Kryštofová, Eva, Mašek, Dalibor, Müller, Pavel, Novotný, Roman, Pécskay, Zoltán, Prouza, Vladimír, Rapprich, Vladislav, Rejchrt, Miroslav, Rýda, Karel, Řídkošil, Tomáš, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Švábenická, Lilian, Tasáryová, Zuzana, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-431 list Lomnice nad Popelkou / Adamová, Marie, Burda, Jiří, Čáp, Pavel, Drábková, Jana, Dvořák, Igor, Grygar, Radomír, Holásek, Oldřich, Hroch, Tomáš, Janderková, Jana, Krupička, Jiří, Kycl, Petr, Pécskay, Zoltán, Rapprich, Vladislav, Rýda, Karel, Řídkošil, Tomáš, Skácelová, Zuzana, Stárková, Marcela, Šebesta, Jiří, Šimůnek, Zbyněk, Tasáryová, Zuzana, Zajíc, Jaroslav, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-134 Český Brod / Dušek, Karel, Dušek, Pavel, Holásek, Oldřich, Holub, V., Hradecká, Lenka, Kadlecová, Renata, Klečák, J., Knobloch, Ervín, Kořán, V., Král, J., Manová, Magdalena, Martínek, Karel, Mašek, J., Minaříková, D., Nekovařík, Čestmír, Šalanský, Karel, Štěpánek, Petr, Zelenka, Přemysl -- Praha, 2000
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-443 Chotěboř / Břízová, Eva, Dudíková Schulmannová, Barbora, Fürych, Vilém, Hanžl, Pavel, Kirchner, Karel, Kryštofová, Eva, Lysenko, Vladimír, Mlčoch, Bedřich, Mrázová, Štěpánka, Pertoldová, Jaroslava, Rambousek, Petr, Roštínský, Pavel, Schovánek, Pavel, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Verner, Kryštof, Vít, Jan, Vrána, Stanislav, Zelenka, Přemysl, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000. 14-334 Polička / Břízová, Eva, Buriánek, David, Čech, Stanislav, Rýda, Karel, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 23-221 Ždírec nad Doubravou / Břízová, Eva, Fürych, Vilém, Kadlecová, Renata, Kirchner, Karel, Lysenko, Vladimír, Mrnková, Jana, Rambousek, Petr, Roštínský, Pavel, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Štědrá, Veronika, Valigurský, Leoš, Zelenka, Přemysl, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 24-321, Tišnov / Burianková, Kristýna, Čtyroká , Jiřina, Čurda, Jan, Gilíková, Helena, Gürtlerová, Pavla, Hanžl, Pavel, Kabátník, P., Kratochvílová, Hana, Manová, Magdalena, Maštera, Lubomír, Neudert, Oldřich, Otava, Jiří, Petrová, Pavla, Šalanský, Karel, Šrámek, J., Švecová, J., Vít, Jan, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice / Adamová, Marie, Baroň, Ivo, Bubík, Miroslav, Gilíková, Helena, Havlín Nováková, Dana, Kašperáková, Dagmar, Kolejka, Vladimír, Krejčí, Oldřich, Pecina, Vratislav, Poul, Ivan, Skupien, Petr, Stráník, Zdeněk, Švábenická, Lilian, Vít, Jan, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-412 Velké Karlovice, 25-414 Huslenky / Adamová, Marie, Bubík, Miroslav, Havlín Nováková, Dana, Kašperáková, Dagmar, Kolejka, Vladimír, Novotný, Roman, Pecina, Vratislav, Švábenická, Lilian, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 25-413 Francova Lhota / Adamová, Marie, Baldík, Vít, Baroň, Ivo, Bubík, Miroslav, Gilíková, Helena, Kašperáková, Dagmar, Kolejka, Vladimír, Krejčí, Oldřich, Nováková, Dana, Novotný, Roman, Nývlt, Daniel, Pecina, Vratislav, Šikula, Jan, Švábenická, Lilian, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)