Listování
od 

Webová mapová služba Údaje o území / Binko, Richard, Čápová, Dana, Čoupek, Petr, Kondrová, Lucie, Kramolišová, Pavla, Krejčí, Zuzana, Kujal, Roman, Paleček, Martin, Pospíšil, Václav, Sedláček, Jan, 2012
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Webová mapová služba Vlivy důlní činnosti / Binko, Richard, Čápová, Dana, Čoupek, Petr, Kondrová, Lucie, Kramolišová, Pavla, Krejčí, Zuzana, Kujal, Roman, Paleček, Martin, Pospíšil, Václav, Sedláček, Jan, 2012
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Webová mapová služba Vrtná prozkoumanost / Binko, Richard, Čápová, Dana, Čoupek, Petr, Kondrová, Lucie, Kramolišová, Pavla, Krejčí, Zuzana, Kujal, Roman, Paleček, Martin, Pospíšil, Václav, Sedláček, Jan, 2012
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Webová stránka 'Aktuální stav vybraných měřících bodů ve štole Josef' / Binko, Richard, Franěk, Jan, Svítil, Radek, 2013
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Webové mapové služby poskytované Českou geologickou službou / Fifernová, Martina, Kondrová, Lucie, Krejčí, Zuzana, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Webové stránku projektu Rebilance zásob podzemních vod / Kadlecová, Renata, Maděra, Petr, Neubertová, Helena, Smyčková, Libuše, Svítil, Radek, Svojtková, Ivana, 2011
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Webové stránky knihy Jiří Krásný et al.: Podzemní vody České republiky / Fiferna, Patrik, Froňková, Klára, Karbušická, Stanislava, Svítil, Radek, 2012
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Webové stránky knihy Jiří Pešek, Martin Sivek: Uhlonosné pánve a ložiska hnědého a černého uhlí České republiky / Fiferna, Patrik, Froňková, Klára, Karbušická, Stanislava, Svítil, Radek, 2012
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Webové stránky 'Projekt Mongolský Altaj' / Karbušická, Stanislava, Svítil, Radek, Žáček, Vladimír, 2013
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Webové stránky 'Projekt SoilTrEC' / Krám, Pavel, Novák, Martin, Svítil, Radek, Šedinová, Eva, 2013
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Webové stránky projektu Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku / Kycl, Petr, Neubertová, Helena, Svítil, Radek, 2011
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Webové stránky projektu Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie / Franěk, Jan, Neubertová, Helena, Svítil, Radek, 2011
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Webové stránky projektu Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního odpadu představujících závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví / Fric, Martin, Svítil, Radek, Štrupl, Vít, 2012
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Webové stránky 'Zlepšení výuky aplikované geologie na Addis Ababa University' / Karbušická, Stanislava, Kycl, Petr, Rapprich, Vladislav, Svítil, Radek, 2013
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Webpages of the project Mining and the environment in Africa / Kříbek, Bohdan, Svítil, Radek, 2011
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Website of the book Jiří Krásný et al.: Podzemní vody České republiky
Website of the project Identification and Classification of Closed and Abandoned Mining Waste Disposal Sites Posing Serious Environmental or Health Hazards
Website of the project Regional documentation of the risk geodynamic phenomena in the area of Džbán in Central Bohemia, in Brno agglomeration and in Zlín region
Website of the project Research on a thermally loaded rock - perspectives of underground thermal energy storage
Website of the project Review of Groundwater Resources in the Czech Republic.