Listování
od 

Webové stránku projektu Rebilance zásob podzemních vod / Kadlecová, Renata, Maděra, Petr, Neubertová, Helena, Smyčková, Libuše, Svítil, Radek, Svojtková, Ivana, 2011
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Webové stránky knihy Jiří Krásný et al.: Podzemní vody České republiky / Fiferna, Patrik, Froňková, Klára, Karbušická, Stanislava, Svítil, Radek, 2012
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Webové stránky knihy Jiří Pešek, Martin Sivek: Uhlonosné pánve a ložiska hnědého a černého uhlí České republiky / Fiferna, Patrik, Froňková, Klára, Karbušická, Stanislava, Svítil, Radek, 2012
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Webové stránky 'Projekt Mongolský Altaj' / Karbušická, Stanislava, Svítil, Radek, Žáček, Vladimír, 2013
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Webové stránky 'Projekt SoilTrEC' / Krám, Pavel, Novák, Martin, Svítil, Radek, Šedinová, Eva, 2013
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Webové stránky projektu Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku / Kycl, Petr, Neubertová, Helena, Svítil, Radek, 2011
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Webové stránky projektu Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie / Franěk, Jan, Neubertová, Helena, Svítil, Radek, 2011
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Webové stránky projektu Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního odpadu představujících závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví / Fric, Martin, Svítil, Radek, Štrupl, Vít, 2012
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Webové stránky 'Zlepšení výuky aplikované geologie na Addis Ababa University' / Karbušická, Stanislava, Kycl, Petr, Rapprich, Vladislav, Svítil, Radek, 2013
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Webpages of the project Mining and the environment in Africa / Kříbek, Bohdan, Svítil, Radek, 2011
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Website of the book Jiří Krásný et al.: Podzemní vody České republiky
Website of the project Identification and Classification of Closed and Abandoned Mining Waste Disposal Sites Posing Serious Environmental or Health Hazards
Website of the project Regional documentation of the risk geodynamic phenomena in the area of Džbán in Central Bohemia, in Brno agglomeration and in Zlín region
Website of the project Research on a thermally loaded rock - perspectives of underground thermal energy storage
Website of the project Review of Groundwater Resources in the Czech Republic.
Website OneGeology-Europe Plus / Čápová, Dana, Čoupek, Petr, Karbušická, Stanislava, Kondrová, Lucie, Svítil, Radek, 2013
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Well Log Analysis for Hydrogeology Formation Evaluation
WESPAC X : the 10th Western Pacific Accoustic Conference -- - : -, 2009
West-Bohemian earthquake swarms and their dynamics / Fischer, Tomáš -- Praha : Geofyzikální ústav AV ČR, 2005
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Weyer, D. - Menning, M. Geologische Zeitskala, stratigraphische Nomenklatur und Magnetostratigraphie.- In: Deutsche Stratigraphische Kommission (Hrsg.), Stratigraphie von Deutschland VI. Unterkarbon (Mississippium). -- Hannover : Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften -- ISBN 3-932537-37-8