Listování
od 

XII. národní hydrogeologický kongres : Česká asociace hydrogeologů, Univerzita Karlova, Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005 -- ISBN 80-903635-0-4
XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby -- Praha : Česká asociace hydrogeologů -- ISBN 80-903635-0-4
XII. národní hydrogeologický kongres - Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské stavby -- České Budějovice : Česká asociace hydrogeologů, 2005 -- ISBN 80-903635-0-4
XII. národní hydrogeologický kongres - sborník -- České Budějovice, 2005 -- ISBN 80-903635-0-4
XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby" / Bruthans, Jiří, Datel, Josef, Hrkal, Zbyněk, 2005
Typ dokumentu: konference
Zdroj: UK, PřF
XII. national hydrogeological congress "Groundwater as valuable natural resource, main medium of mass transport and important aspect of construction"
XIII. slovenská hydrogeologická konferencia "Clovek a voda -- Bratislava : Slovenská asociácia hydrogeológov -- ISBN 80-969342-1-X
The XIth Conference on Clay Mineralogy and Petrology, České Budějovice 1990 -- Praha : Univerzita Karlova, 1993
XIX Konferencja. Stratygrafia plejstocenu Polski. Korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w dolinie dolnej Odry.Cedynia, 3.-7.9.2012 -- Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa, 2012 -- ISBN 978-83-7863-089-0
XV. Jornadas de Paleontología y symposios de los proyecto paleontología Espaňola: actas -- Madrid : Inst. Tecnológico Geominero de Espaňa, 1999
XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Plejstocen Tatr i Podhala - zlodowacenie tatrzańskie, Zakopane 1-5 września 2008 -- Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa, 2008 -- ISBN 978-83-7538-447-5
XVI INQUA Congress Programs with Abstracts -- Reno, 2003 -- ISBN 0-945920-51-2
XVI International Congress on Carboniferous and Permian, Abstracts, June 21-24 2007 -- Nanjing : State Key Laboratory of Palaeobiology and Stratigraphy, Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, CAS, China, 2007
XVI International Congress on the Carboniferous and Permian, Abstracts, June 21-24, 2007 -- Nanjing : State Key Laboratory of Palaeobiology and Stratigraphy, Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, CAS, China, 2007
XVI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Strefa marginalna ladolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na poludniowym Podlasiu -- Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa, 2009 -- ISBN 978-83-7538-635-6
XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků -- Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra regionální ekonomie a správy, 2013
XVII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w północno-wschodniej części Pojezierza Mazurskiego. Jeziorowskie, 6-10.09.2010 -- Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, 2010 -- ISBN 978-83-7538-654-7
XVIII EGS General Assembly, Wiesbaden, 3-7 May, 1993 -- Wiesbaden : European Geophysical Society, 1993
XVIIth Conference on Clay mineralogy and Petrology. Book of Abstracts -- Prague : Czech National Clay Group, 2004
XVth International Congress on Carboniferous and Permian Stratigraphy - Abstracts -- Utrecht : Universiteit Utrecht, 2003 -- ISBN 90-5986-024-1