Listování
od 

Ymer -- Stockholm : Svenska Sallskapet for Antropologi och Geografi, 1993
YORSGET 2008 -- Oviedo : Oviedo, 2008
Z Českého ráje a Podkrkonoší.
Z dějin geodézie a kartografie -- Praha : Národní technické muzeum, 2004
Za geologickými zajímavostmi Karlových Varů, Sokolovské pánve a západních Krušných hor / Hladil, Jindřich, Lisá, Lenka, Rojík, Petr, Sidorinová, Tamara, Stradiotová, Anna, Vylita, Tomáš -- Praha : Česká geologická společnost, 2007 -- ISBN 978-80-87139-00-4
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)
Za geologickými zajímavostmi Karlových Varů, Sokolovské pánve a západních Krušných hor / Hladil, Jindřich, Lisá, Lenka, Rojík, P., Sidorinová, T., Stradiotová, A., Vylita, T. -- Praha : Česká geologická společnost, 2007 -- ISBN 978-80-87139-00-4
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Za skalními útvary CHKO Žďárské vrchy / Bajer, A., Hlaváč, V., Kirchner, Karel, Kubalíková, L. -- Brno : MU Brno, 2014 -- ISBN 978-80-7375-959-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zachytávání a ukládání CO2 - geologická alternativa snižování emisí / Hladík, Vít, Kolejka, Vladimír, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii wegla -- Gliwice : Katedra Geologii Stosowanej, Politechnika Slaska, 1996
zahraniční rozvojová spolupráce: Geologický výzkum ve Střední Americe / Hradecký, Petr, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Zakládání Staveb -- Brno : Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009 -- ISBN 80-7204-304-8
Zakládání staveb - Foundations - Grundbau 2007 -- Brno : ČGS, 2007 -- ISBN 978-80-7204-544-0
Zakládání staveb. 32. konference se zahraniční účastí. Sborník příspěvků -- Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2004
Zakládání staveb 36, 2008 -- Brno : SEKURKON s.r.o, 2008 -- ISBN 978-80-86604-38-1
Zakládání staveb 2007 -- Brno : Sekurkon s.r.o, 2008 -- ISBN 978-80-7204-544-0
Zakládání staveb Brno 2007 -- Brno : CERM, s.r.o. -- ISBN 978-80-7204-544-0
Zakládání staveb Brno 2008 -- Brno : Akademické nakladatelství Cerm s.r.o., 2008 -- ISBN 978-80-7204-544-0
Základní geologická mapa 1 : 25 000 25-413 Francova Lhota / Baldík, Vít, 2007
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní geologická mapa 1 : 25 000, geologická mapa 23-314 Deštná / Dudíková Schulmannová, Barbora, Hroch, Tomáš, Paclíková, Jana, Pertoldová, Jaroslava, Smyčková, Libuše, Verner, Kryštof, Vondrovic, Lukáš, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní geologická mapa 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 23-224 Žďár nad Sázavou / Břízová, Eva, Fürych, Vilém, Hanžl, Pavel, Hrdličková, Kristýna, Kadlecová, Renata, Kirchner, Karel, Lhotský, Pavel, Lysenko, Vladimír, Mrnková, Jana, Pertoldová, Jaroslava, Roštínský, Pavel, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Trávníček, Bedřich, Vít, Jan, 2008
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)