Listování
od 

Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-333 Svratka / Břízová, Eva, Buriánek, David, Čurda, Jan, Fürych, Vilém, Hanžl, Pavel, Hrdličková, Kristýna, Kirchner, Karel, Lysenko, Vladimír, Mrnková, Jana, Otava, Jiří, Pertoldová, Jaroslava, Roštínský, Pavel, Rýda, Karel, Skácelová, Zuzana, Vít, Jan, Zelenka, Přemysl, 2005
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-321 Tišnov / Čtyroká , Jiřina, Čurda, Jan, Gilíková, Helena, Gürtlerová, Pavla, Hanžl, Pavel, Hrdličková, Kristýna, Kabátník, Patrik, Kratochvílová, Hana, Manová, Magdalena, Maštera, Lubomír, Neudert, Oldřich, Otava, Jiří, Šalanský, Karel, Šrámek, Josef, Švecová, Jana, Tomanová Petrová, Pavla, Vít, Jan, 2007
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní geologická mapa ČR 1:25.000, list 23-413 Hodice / Buriánek, David, Dudíková Schulmannová, Barbora, Hroch, Tomáš, Johnson, Kenneth, Paclíková, Jana, Racek, Martin, Verner, Kryštof, Vondrovic, Lukáš, 2012
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní geologická mapa ČR 1:25000, 25-234 Horní Bečva / Bubík, Miroslav, 2006
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní geologická mapa ČR, list 32-122 Zbytiny: Mapa dokumentačních bodů / Čížek, David, Kryštofová, Eva, Pacherová, Petra, Poňavič, Michal, Štědrá, Veronika, Verner, Kryštof, 2012
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní geologická mapa ČR, vysvětlující text mapy 1:25.000 list Kyjov 34-221 / Bubík, Miroslav, Havlíček, Pavel, Hubatka, F., Jurová, Zita, Novák, Zdeněk, Nováková, D., Petrová, Pavla, 2000
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní geologická mapa ČR, vysvětlující text mapy 1:25.000 list Vracov 34-222 / Bubík, Miroslav, Havlíček, Pavel, Hubatka, F., Kycl, Petr, Nováková, D., Petrová, Pavla, 2000
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní geologické parametry plutonických těles na území České republiky / Jarchovský, Tomáš, Klomínský, Josef, 2008
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní soubor přednášek předmětu - Odpady z těžeb a zpracování surovin - pro obor 1611-0-8 Zpracování a zneškodňování odpadů / Grygárek, J., Hudeček, V., Konečný, Petr, Kryl, V., Petroš, V., Vavruška, O. -- Ostrava : Vysoká škola báňskáTU, 1997 -- ISBN 80-7078-516-0
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Základy petrologie
Základy petrologie / Matyášek, Jiří, Suk, Miloslav -- Brno : MU Brno, 2002 -- ISBN 80-210-3011-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MU, PřF
Základy zoopaleontologie / Hajn, V., Mikuláš, Radek, Pek, I., Roček, Zbyněk, Vašíček, Z. -- Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice / Aichler, Jaroslav, Burda, Jiří, Fifernová, Martina, Hrabánková, Anna, Hrkal, Zbyněk, Kadlecová, Renata, Kněžek, Miroslav, Kondrová, Lucie, Krejčí, Zuzana, Novotná, Eva, Olmer, Miroslav, Pavlíková, Dagmar, Prchalová, Hana, Špíčáková, Lenka, Úličný, David, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Zakrytá geologická mapa okolí Rožné 1 : 10 000 / Dudíková Schulmannová, Barbora, Franěk, Jan, Holásek, Oldřich, Kociánová, Lenka, Pertoldová, Jaroslava, Soejono, Igor, Verner, Kryštof, Vondrovic, Lukáš, Žáčková, Eliška, 2012
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Zaměření a posouzení sesuvů v lokalitě Lysá hora v Uherském Brodě. Inženýrskogeologická mapa a mapa náchylnosti území k porušení stability svahů / Novotný, Roman, 2006
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Zaniklá sláva savců / Fejfar, Oldřich, Major, Pavel -- Praha : Academia, 2005 -- ISBN 80-200-1361-X
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: UK, PřF
Zapis dzalalności czlowieka w środowisku przyrodniczym -- Warszawa : Wydawnictwo SWPR Warszawa, 2004
Zapis dzialalności czlowieka w środowisku przyrodniczym -- Warszawa : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Zářez železniční trati před tunelem Březno - geofyzikální průzkum příčiny propadu kolejí. / Blecha, Vratislav, Votoček, Robert, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF