Listování
od 

Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-113 Nové Město na Moravě a přilehlé části listů 24-114 Dalečín a 24-131 Bobrová / Bešta, Jaromír, Blažková, Šárka, Břízová, Eva, Burianková, Kristýna, Dosbaba, Marek, Fürych, Vilém, Hanžl, Pavel, Kirchner, Karel, Kryštofová, Eva, Lysenko, Vladimír, Pertoldová, Jaroslava, Roštínský, Pavel, Rýda, Karel, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Tajčmanová, Lucie, Vít, Jan, Zavřelová, Alice, Žáčková, Eliška, 2006
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-122 Brněnec / Čech, Stanislav, 2000
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-224 Olomouc / Hrubeš, Martin, Zapletal, Jan, 2007
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Geologická mapa / Buriánek, David, Gilíková, Helena, Kryštofová, Eva, Kunceová, Eva, Tomanová Petrová, Pavla, Vít, Jan, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Mapa dokumentačních bodů / Buriánek, David, Gilíková, Helena, Kociánová, Lenka, Kryštofová, Eva, Pecina, Vratislav, Skácelová, Zuzana, Tomanová Petrová, Pavla, Vít, Jan, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Mapa ložisek nerostných surovin / Buriánek, David, Krejčí, Zuzana, Večeřa, Josef, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Odkrytá geologická / Buriánek, David, Gilíková, Helena, Kunceová, Eva, Tomanová Petrová, Pavla, Vít, Jan, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Tektonická mapa / Buriánek, David, Gilíková, Helena, Kunceová, Eva, Verner, Kryštof, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá - Horákov - Mapa nerostných surovin / Bubík, Miroslav, Gilíková, Helena, Hrdličková, Kristýna, Otava, Jiří, Poulová, Denisa, Šikula, Jan, Večeřa, Josef, Vít, Jan, 2010
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov - Odkrytá geologická mapa / Bubík, Miroslav, Gilíková, Helena, Hladil, Jindřich, Hrdličková, Kristýna, Kunceová, Eva, Otava, Jiří, Tomanová Petrová, Pavla, Vít, Jan, 2010
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov - Tektonická mapa / Gilíková, Helena, Havíř, Josef, Kociánová, Lenka, Rez, Jiří, 2010
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov / Bubík, Miroslav, Černý, Jan, Gilíková, Helena, Hladil, Jindřich, Hrdličková, Kristýna, Kunceová, Eva, Melichar, Rostislav, Otava, Jiří, Tomanová Petrová, Pavla, Vít, Jan, 2010
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí - Geologická mapa / Baldík, Vít, Bubík, Miroslav, Buriánek, David, Gilíková, Helena, Krejčí, Zuzana, Novotný, Roman, Nývlt, Daniel, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí - Mapa nerostných surovin / Krejčí, Zuzana, Novotný, Roman, Pecina, Vratislav, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí, Geologická mapa odkrytá / Krejčí, Zuzana, Kunceová, Eva, Novotný, Roman, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí, Půdní mapa / Janderková, Jana, Novotný, Roman, Sedláček (Brno), Jan, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka - Geologická mapa / Bubík, Miroslav, Buriánek, David, Gilíková, Helena, Havlín, Aleš, Kociánová, Lenka, Krejčí, Oldřich, Krejčí, Vladimíra, Krejčí, Zuzana, Pesl, Václav, Švábenická, Lilian, 2012
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka, Geologická mapa odkrytá / Kociánová, Lenka, Krejčí, Oldřich, Krejčí, Zuzana, Kunceová, Eva, Pesl, Václav, 2012
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka, Mapa nerostných surovin / Krejčí, Oldřich, Krejčí, Zuzana, Pecina, Vratislav, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka, Půdní mapa / Janderková, Jana, Krejčí, Oldřich, Sedláček (Brno), Jan, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)