Listování
od 

Zborník recenzovaných príspevkov - Študentská vedecká konferencia -- Bratislava, 2010 -- ISBN 978-80-223-2819-7
Zborník referátov 7. BVTK [Baníckej vedeckotechnickej konferencie]. III. Geológia -- Košice : Dôm techniky ČSVTS, 1987
Zborník referátov z 2. konferencie Geológia a životné prostredie -- Bratislava : Vydavatelstvo Dionýza Štúra, 2000
Zborník referátov z 15. celoštátneho seminára Patince 2000 -- Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň, 2000
Zborník referátov z 18. celoštátneho slnečného seminára -- Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň, 2006
Zborník referátov z konferencie "Výsledky, problémy a perspektívy inžinierskej geológie v Slovenskej republike" -- Bratislava : SAIG, 1994
Zborník referátov z odbornej konferencie s mezinárodou účasťou "GPS+GLONASS+GALILEO: nové obzory geodézie" -- Bratislava : Slovenská technická universita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2006
Zborník referátov zo 17. celoštátneho slnečného seminára, Stará Lesná 2004 -- Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň, 2004
Zborník Slovenského národného múzea -- Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2008 -- ISBN 978-80-8060-235-2
Zborník vedeckých prác Geológia a životné prostredie -- Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýze Štúra, 2004
Zborník z paleontologickej konferencie -- Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1989 -- ISBN s. 13-20
Zborovanje slovenskih geomorfologov (3; 2014; Livške Ravne) -- Ljubljana : Geomorfološko društvo Slovenije, 2014
Zbrašovské aragonitové jeskyně : 100. výročí objevení -- Průhonice : Správa jeskyní České republiky, 2013
Zbrašovské aragonitové jeskyně. 100. výročí objevení -- Průhonice : Správa jeskyní České republiky, 2013
Zdraví a přírodní podmínky (medicína a geologie) / Bílek, Radovan, Čeřovská, Jarmila, Ďuriš, Miloslav, Dvořáková, Marcela, Grundloch, Jiří, Kadlec, Jaroslav, Miler, Ivo, Němeček, Jiří, Novák, Jaroslav, Novotný, Ladislav, Suk, Miloš, Zamrazil, Václav -- Praha : DOLIN, s.r.o. Praha, 2012 -- ISBN 978-80-905047-0-7
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Zdroje a vlastnosti vlnového pole krátkoperiodického seismického neklidu v ostravsko-karvinském regionu a jeho vývoj v prostoru a čase. Závěrečná zpráva grantového projektu / Holub, Karel, Knejzlík, Jaromír, Makovský, Jaroslav, Rušajová, Jana, Skotnica, Marek, Veselá, Vlasta -- Studentská 1768, 708 00 OstravaPoruba : Ústav geoniky AV ČR, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zdůvodnění vrtu, projekt geologických prací, projekt geofyzikálních prací - balenologický vrt Teplice nad Bečvou (předpokládaná hloubka 1500 m) / Franců, Juraj, Hubatka, František, Krejčí, Oldřich, Otava, Jiří, Šikula, Jan, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Zelená architektura.cz : architektura, krajina, udržitelný rozvoj, inspirce přírodou -- Praha : GJF ; Architectura, 2008
Zelená architektura.cz / Cílek, Václav, Kratochvíl, Petr, Tywoniak, J. -- Praha : Galerie Jaroslava Fragenra, 2008 -- ISBN 978-80-254-3160-3
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zeměpis Čech, Moravy, Slezska. Zeměpis pro ZŠ -- ISBN 80-04-26320-6