Listování
od 

Zdraví a přírodní podmínky (medicína a geologie) / Bílek, Radovan, Čeřovská, Jarmila, Ďuriš, Miloslav, Dvořáková, Marcela, Grundloch, Jiří, Kadlec, Jaroslav, Miler, Ivo, Němeček, Jiří, Novák, Jaroslav, Novotný, Ladislav, Suk, Miloš, Zamrazil, Václav -- Praha : DOLIN, s.r.o. Praha, 2012 -- ISBN 978-80-905047-0-7
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Zdroje a vlastnosti vlnového pole krátkoperiodického seismického neklidu v ostravsko-karvinském regionu a jeho vývoj v prostoru a čase. Závěrečná zpráva grantového projektu / Holub, Karel, Knejzlík, Jaromír, Makovský, Jaroslav, Rušajová, Jana, Skotnica, Marek, Veselá, Vlasta -- Studentská 1768, 708 00 OstravaPoruba : Ústav geoniky AV ČR, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zdůvodnění vrtu, projekt geologických prací, projekt geofyzikálních prací - balenologický vrt Teplice nad Bečvou (předpokládaná hloubka 1500 m) / Franců, Juraj, Hubatka, František, Krejčí, Oldřich, Otava, Jiří, Šikula, Jan, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Zelená architektura.cz : architektura, krajina, udržitelný rozvoj, inspirce přírodou -- Praha : GJF ; Architectura, 2008
Zelená architektura.cz / Cílek, Václav, Kratochvíl, Petr, Tywoniak, J. -- Praha : Galerie Jaroslava Fragenra, 2008 -- ISBN 978-80-254-3160-3
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zeměpis Čech, Moravy, Slezska. Zeměpis pro ZŠ -- ISBN 80-04-26320-6
Zemětřesná aktivita severní části moravsko-slezské oblasti v letech 1997-2003 / Kaláb, Zdeněk -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 2003
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zemská kôra a jej vzťah k nerastným surovinám -- Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1984
Zeolity - ekologická surovina: sborník přednášek -- Praha : Český geologický ústav, 1992
Zeolity a jejich aplikace -- Hradec Králové : Česká zeolitová skupina, 1999
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - Górnictvo. 286 -- Gliwice : Wydawnictwo Politechniky Śląskiej, 2008
Zeszyty naukowe Politechniky Slaskiej -- Gliwice : Wydawnictwo Politechniky Slaskiej, 2001
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego.. Prace Geograficzne.
Zhodnocení prognózního zdroje Velenický vrch pro Liberecký úřad / Godány, Josef, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Zhodnocení a posouzení surovin pro výrobu sklářského kmene na území Namibie / Knésl, I., Kříbek, Bohdan, Pašava, Jan, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vliv jejich spalování na životní prostředí / Bezuško, Petr, Knésl, Ilja, Kříbek, Bohdan, Pašava, Jan, Wenmenga, Urbain -- Praha, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Zhodnocení geologických poměrů a fyzikálních parametrů sedimentů permokarbonu žatecké pánve a odhad úložné kapacity této pánve z hlediska možného ukládání CO2 / Hladík, Vít, Kolejka, Vladimír, Lojka, Richard, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vyškovské brány na základě podpovrchových dat (litofaciální a sekvenčně-stratigrafická interpretace) / Nehyba, Slavomír, Šikula, Jan, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Zhodnocení potenciálu krajiny a geologických lokalit pro metodiku výuky přírodních věd a rozšíření geoturistiky / Čech, Stanislav, Fárová, Kateřina, Gürtlerová, Pavla, Mrázová, Štěpánka, Štědrá, Veronika, 2008
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském příhraničí -- Freiberg, 2010