Listování
od 

Zhodnocení sur. potenciálu s promítnutím výsledků rebilance zbytkových zásob v platných dobývacích prostorech a CHLÚ na území sokol. pánve a dílčích pánví v karlovars. oblasti, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR / Godány, Josef, Horčička, Lumír, Hrazdíra, Petr, Zíma, Jaroslav, 2004
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie. Závěrečná zpráva za rok 2004
Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie. Závěrečná zpráva za rok 2005 / Ellmies, Rainer, Hahn, Lothar, Kamona, Fred, Knésl, Ilja, Kříbek, Bohdan, Majer, Vladimír, Mapani, Benjamin, Mufenda, Maria, Pašava, Jan, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v oblasti Copperbeltu v Zambii. Závěrečná zpráva za rok 2005 / Bezuško, Petr, Dokowe, Alphed, Godány, Josef, Kříbek, Bohdan, Majer, Vladimír, Nyambe, Imasiku, Pašava, Jan, Simasiku, Simasiku, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Zhodnocení vlivu těžby měděných a kobaltových rud na životní prostředí v Copperbeltu v Zambii. Závěrečná zpráva za rok 2004
Zhodnocení vlivu těžby měděných a kobaltových rud na životní prostředí v oblasti Zambijského měďného pásu a návrh monitorovacího systému znečištění těžkými kovy a sírou / Knésl, Ilja, Kříbek, Bohdan, Majer, Vladimír, Mwale, M., Nyambe, I., Pašava, Jan, Rambousek, Petr -- Praha, 2002
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Zhodnocení vzorků z římské pece, Tuněchody : závěrečná zpráva / Gregor, M., Lisá, Lenka -- Praha : Geologický ústav AV ČR, v. v. i, 2008
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zinc / Mihaljevič, Martin, 1999
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Zircon solubility in aqueous fluids at high pressures and temperatures / Audétat, Andreas, Bernini, Diego, Dolejš, David, Keppler, Hans, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Zjawiska powierzchniowe w procesach odlewnicznych -- Poznan Kolobrzeg, 1998
Zjednodušená geologická mapa ČR 1 : 50 000 - Podklad pro tvorbu odvozených geovědních map / Dudek, Arnošt, Fifernová, Martina, Gürtlerová, Pavla, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Zjišťování mechanických vlastností hornin z vrtů J1 a J2 - Nelahozeves / Erdinger, Zdeněk, Sklenář, Jan, Vydra, Jaroslav, Živor, Roman -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1995
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Zkušenosti z uhelného revíru v Pennsylvanii / Vašek, Jaroslav -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR Ostrava, 2006
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zlatá medaile Masarykovy univerzity / Brzobohatý, Rostislav, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: MU, PřF
Zlato a stříbro v české historii. Námět / Štědrá, Veronika, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Zlato na Novoknínsku : historie a současnost : průvodce naučnými stezkami -- Město Nový Knín : Český klub zlatokopů, 2003 -- ISBN 80-239-0945-2
Zlato na Novoknínsku: průvodce naučnými stezkami / Lhotský, Pavel, Morávek, Petr, Štědrá, Veronika -- Praha, 2003 -- ISBN 80 239 0945 2
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská -- Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1987
Zlatohorské podzemí / Hruban, Petr, Kotris, Jan, Večeřa, Josef, Vranka, Vladimír -- Olomouc : Václav Lukeš - Poznání, 2011 -- ISBN 978-80-87419-16-8
Typ dokumentu: populární literatura
Zdroj: ČGS (RIV)
Zlatý Chlum. Hornická naučná stezka / Večeřa, Josef -- Praha : Česká geologická služba, 2007 -- ISBN 978-80-7075-691-1
Typ dokumentu: populární literatura
Zdroj: ČGS (RIV)