Listování
od 

Zoologické dny. Sborník abstraktů z konference -- Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2003
Zoopaleontologie permokarbonu pro vysvětlivky ke geologické mapě list Semily (03-413) : závěrečná zpráva / Zajíc, Jaroslav -- Praha : Česká geologická služba, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí injektážemi a kotvením. Sborník příspěvků 4. mezinárodního semináře -- Ostrava : VŠBTU, 1999
Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí na počátku 21. století. Sborník příspěvků 6. mezinárodního semináře -- Ostrava : VŠBTU, 2001
Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2005. Sborník příspěvků 10. mezinárodního semináře -- Ostrava : VŠB-TU, 2005
Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2006. Sborník příspěvků 11. mezinárodního semináře -- Ostrava : VŠB-TU, 2006
Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007. Sborník příspěvků 12. mezinárodního semináře -- Ostrava : VŠB-TU, 2007
Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2008. Sborník příspěvků 13. mezinárodního semináře -- Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2008
Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2009 -- Ostrava : VŠB-TUO, 2009
Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních prací 2005 -- Ostrava : VŠB-TU, 2005
Zpracování a interpretace dat z průzkumných a s anačních prací IV -- Chrudim : Vodníz droje EKOMONITOR Chrudim, 2007 -- ISBN 978-80-86832-30-2
Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací -- Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2004 -- ISBN 80-86832-06-6
Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III -- Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 3, 2006 -- ISBN 80-86832-22-8
Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III. Sborník -- Brno : Vodní zdroje Ekomonitor -- ISBN 80-86832-22-8
Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů. Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů sekce Z, Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů. -- Příbram : Okresní úřad, 1994
Zpracování a vyhodnocení závěrečných ložiskových zpráv fondu FZ na pracovišti v Kutné Hoře jako podklad pro šetření starých důlních děl / Hrdlovicsová, Milada, Šanderová, Jolana, 2013
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Zpracování dat DPZ a GIS a vymezení potencionálních rizikových území, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04 'Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko - karlovarské sídelní aglomerace', MŽP ČR / Kopačková, Veronika, Rambousek, Petr, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Zpracování dat DPZ a komplexní geografický informační systém sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušené těžbou a úpravou hnědého uhlí a nerudních surovin / Kopačková, Veronika, Rambousek, Petr, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Zpracování geofyzikálních dat / Vilhelm, Jan, 2005
Typ dokumentu: software
Zdroj: UK, PřF
Zpracování odpadní pryže s hnědým uhlím ko-zplyněním. Výzkumná zpráva k ověření technologie ko-zplynění / Brožová, Zuzana, Hanzlíček, Tomáš, Káš, Václav, Kříž, Vlastimil, Straka, Pavel -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2006
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH