Listování
od 

Zpráva o inženýrskogeologickém mapování svahových pohybů ve vybraných modelových oblastech v údolí Labe / Rybář, Jan, Stemberk, Josef, Suchý, Jan -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1997
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Zpráva o naplňování Cíle 2010 v ochraně biodiverzity v ČR -- Praha : Ministerstvo životního prostředí -- ISBN 978-80-7212-554-8
Zpráva o porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách za rok 2006 / Bartoň, Josef, Karpíšek, Petr, Koudelová, Petra, Matolín, Milan, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Zpráva o porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách za rok 2007 / Bartoň, Josef, Karpíšek, Petr, Koudelová, Petra, Matolín, Milan, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Zpráva o průběhu geologických prací na lokalitě Calaw - surovina: hnědé uhlí / Faryad, Shah, Knésl, Ilja, Martínek, Karel, Pechar, Tomáš, Spudil, Jiří, Sýkorová, Ivana, 2006
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Zpráva o průběhu geologických prací v oblasti cementárny Jabal Seraj - cementářské suroviny / Faryad, Shah, Jeřábek, Petr, Knésl, Ilja, Martínek, Karel, Pechar, Tomáš, Spudil, Jiří, Sýkorová, Ivana, 2006
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Zpráva o realizaci projektu VaV-1D/2/16/II/04 'Územní aspekty a dlouhodobý monitorovací systém' / Fottová, Daniela, Krám, Pavel, Navrátil, Tomáš, Skořepa, Jaroslav, Skořepová, Irena, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2010 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE / Ambrozek, Vladimír, Binko, Richard, Čížek, David, Čoupek, Petr, Klimeš, Jan, Krejčí, Oldřich, Krejčí, Zuzana, Kycl, Petr, Martínek, Karel, Metelka, Václav, Šikula, Jan, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2011 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE / Binko, Richard, Hájek, Petr, Klimeš, Jan, Krejčí, Zuzana, Kycl, Petr, Martínek, Karel, Metelka, Václav, Pospíšil, Václav, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Zpráva o řešení projektu 340300 za rok 2012 / Binko, Richard, Froňková, Klára, Moravcová, Olga, Svítil, Radek, 2013
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Zpráva o řešení projektu PECO 93 "Meteorological factors influencing slope stability and slope movent type: Evaluation of hazard prone areas" v roce l994 / Rybář, Jan -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 1995
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Zpráva o řešení projektu VaV SPII 4h3/22/07 Národní geovědní bibliografie v roce 2008 / Binko, Richard, Breiterová, Hana, 2008
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Zpráva o řešení projektu VaV SPII 4h3/22/07 Národní geovědní bibliografie v roce 2009 / Binko, Richard, Breiterová, Hana, Čoupek, Petr, Klůfa, Jan, Kybal, Martin, Sedláček, Jan, Skarková, Helena, 2009
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Zpráva o výsledcích geologického průzkumu. Tunel Praha-Beroun / Budil, Petr, Manda, Štěpán, Mašek, Dalibor, Soejono, Igor, Verner, Kryštof, Žák, Jiří, 2006
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Zpráva o výzkumu jihomoravských aluviálních luk v roce 2013 / Halas, Petr, Lacina, Jan -- Brno : Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zpráva přípravy vzorků pro MPZ. Název: Program zkoušení způsobilosti laboratoří PT/CHA/2/2007. Autoři:M. Jankovská, Z. Boháček, A. Nižnanská. Vydal CSlab spol. s r.o., organizátor programů zkoušení způsobilosti akredit. ČIA č. 7003, Praha, 2007-05 / Boháček, Zbyněk, 2007
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Zpravodaj Beskydy. Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd -- Brno : -, 1999 -- ISBN 80-7157-374-4
Zpravodaj Beskydy"Vliv imisí na lesy a lení hospodářství Beskyd" -- Brno : Mendlova zemědělská a lesnická univerzita, 1999 -- ISBN 80-7157-374-4
Zpravodaj české geologické společnosti 7 -- Praha : Česká geologická společnost, 2008
Zpravodaj Geologického Pavilonu prof.Pošepného -- Ostrava : VŠB Technická Universita Ostrava, 1997