Listování
od 

pH povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok) / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2010
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
pH povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Odry / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2009
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
pH povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2010
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
pH povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dyje / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2009
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
pH povrchových vod v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe) / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
pH povrchových vod v letech 2008-2010: Povodí Berounky / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
pH povrchových vod v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
pH povrchových vod v roce 2007: Povodí Moravy / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2009
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Ph.D. Workshop 2006 Proceedings -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2006
Ph.D. Workshop 2006 Proceedings -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 2006 -- ISBN 80-86407-11-X
Typ dokumentu: konferenční sborník (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ph.D. Workshop 2007 Proceedings -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Ostrava, 2007
PhD. Workshop 2008 Proceedings -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2008
Ph.D. Workshop 2008. Proceedings / Blaheta, Radim, Kolcun, Alexej -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR Ostrava, 2008 -- ISBN 978-80-86407-51-7
Typ dokumentu: konferenční sborník (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Phosphorus- and fluorine-rich fractionated granites. -- Praha : Český geologický ústav, 2001
Phosphorus- and fluorine-rich fractionated granites, Abstract volume -- Prague : Czech Geological Survey, Prague, 2001
Phosphorus- and fluorine-rich fractionated granites. Abstracts. Excursion Guide. Program -- Praha : Czech Geological Survey, 2001
Phosphorus- and fluorine-rich fractionated granites, Intermational Workshop, Podlesí, Czech Republic -- Praha : Český geologický ústav Praha, 2001
Photo - Archive web application
The Photographic Legacy of the Traveller Bedřich Machulka. The Catalogue of Negatives
Phylogeny and Evolution of the Mollusca -- Berkeley : University of California Press -- ISBN 978-0-520-25092-5