Listování
od 

průvodce k exkurzi studentské skupiny SGA student chapter Praha-Freiberg,Sb-W deposit Cínovec/Altenberg,SRN / Laufek, František, Štemprok, Milan
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)
Průvodce po geologických zajímavostech kraje Vysočina
Průvodce po geologických zajímavostech kraje Vysočina / Malý, Karel, Štelcl, Jindřich, Vávra, Václav -- Jihlava : Muzeum Vysočiny Jihlava, 2008 -- ISBN 978-80-86382-12-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MU, PřF
Průvodce po mineralogických a geologicko-montanistických lokalitách střední části Krušných hor / Bohdálek, P., Sejkora, J., Šrein, Vladimír, Šreinová, B. -- Praha : USMH, 1996
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Průvodce Zlatohorskou a Údolskou hornickou naučnou stezkou / Večeřa, Josef, Večeřová, Viera -- Zlaté Hory : Město Zlaté Hory, 2009 -- ISBN 00000
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)
Průzkum barevné vrstvy závěsných obrazů -- Praha : Národní muzeum, 1999
Průzkum distribuce 137Cs a dalších vybraných radionuklidů a kovových prvků v povrchové vrstvě hornin oblasti Králický Sněžník-Orlické hory / Abraham, Miloš, Chlupáčová, Marta, Hanák, Jaromír, Kašparec, Ivan, Kratochvílová, Miluška, Matolín, Milan, Müller, Pavel, Müllerová, Hana, Pecina, Vratislav, Repková, Helena, Veleba, Bohumil, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Průzkum distribuce 137Cs a dalších vybraných radionuklidů v povrchové vrstvě hornin polygonu Říčany-Přelouč-Pelhřimov-Bechyně-Milevsko / Abraham, Miloš, Chlupáčová, Marta, Hanák, Jaromír, Kašparec, Ivan, Müller, Pavel, Pecina, Vratislav, Veleba, Bohumil, 2009
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
První mezinárodní stratotyp: hranice silur-devon, Geologická exkurze do okolí Radotína, Karlštejna a Suchomast / Chlupáč, Ivo, Vacek, František, Vorel, Tomáš -- Praha : Česká geologická služba, 2002
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)
První výsledky studia silicifikace křídových hornin české křídové pánve - přednáška na 3. křídovém semináři (22.-23.5.2006) / Čáp, Pavel, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Przebieg i zmiennnosc sedymentacji w basenach przedgorskich, Przewodnik sesji terenowych, strezczenia referatow i posterow. ? POKOS II, Zwierzyniec, Polska. VI.2006 -- Krakow : Univerzity of Warszawa, Krakow, Polish Geological Institute, dept.Krakow, 2006 -- ISBN 83-922218-4-2
Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich -- Warszawa, Polsko : Instytut Geologii Podstawowej Wydzial Geologii Universitet Warszawa, 2006 -- ISBN 83-922218-4-2
Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych -- Kudowa-Zdrój : Wydawnictwo Parku Narodowego Gór Stołowych, 2008
Přechodné kovy : učební texty pro střední školy / Matoušková, Šárka -- Praha : Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2013 -- ISBN 978-80-260-5608-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Předběžná geologická mapa jižního okraje San Salvadoru / Chavez, Alexander, Lexa, Jan, Šebesta, Jiří, 2008
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Předběžná hodnotící zpráva k části kapitoly č. 2 "Zadávací bezpečnostní zprávy" pro nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín / Adamovič, Jiří, Breiter, Karel, Cílek, Václav, Kuchovský, T., Mikuláš, Radek, Prokop Brokešová, J. -- Praha : Státní ústav pro jadernou bezpečnost, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Předběžná zpráva o studiu sesuvů aktivovaných během extrémní činnosti v červenci 1997 na okrese Vsetín - I. etapa / Kirchner, Karel, Krejčí, O. -- Brno : ÚGN AV ČR a ČGÚ, 1997
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Předběžná zpráva z geoarcheologického výzkumu ve Staré Boleslavi : předběžná zpráva / Lisá, Lenka -- Praha : Archeologický ústav AV ČR v Praze, v. v. i, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Předběžné hodnocení stavu monitoringu v lomu ČSA a jeho významu pro hospodárné postupy těžby / Hanzlík, Josef, Košťák, Blahoslav, Rybář, Jan -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 1994
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Přehled ekogeologických výzkumných prací v roce 1992