Listování
od 

UGN AV ČR
ÚGN AV ČR a ČGÚ
ÚGN AV ČR Brno
ÚGN AV ČR Ostrava
ÚGN AV ČR pobočka Brno
UGN AVČR
UGV MU Brno, MZM Brno
ÚGV PřF MU
ÚGV PřF MU Brno
ÚGV PřF MU, Kotlářská 2, Brno
ÚGV PřF MU, MZM
ÚGV Přír. fak. MU a Česká geologická společnost
ÚH SAV
Uhelný průzkum
UK
UK a GÚ SAV
UK PedF
UK Praha
UK Praha, PřF
UK PřF