Listování
od 

Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty MU Brno
Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty MU Brno, Moravské zemské muzeum Brno, Česká geologická společnost
Ústav geologických věd přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Ústav geologických věd Přírodovědecké Masarykovy univerzity Brno
Ústav geologických věd. Přírodov.fak.MU Brno a Ćeská geologická společnost
Ústav geonických věd PřF MU v Brně
Ústav Geoniky Akademie věd ČR a Univerzita Palackého v Olomouci
Ústav geoniky AV ČR
Ústav geoniky AV ČR - Brno
Ústav geoniky AV ČR, Brno
Ústav geoniky AV ČR, oddělení enviromentální geografie Brno
Ústav geoniky AV ČR, oddělení environmentální geografie
Ústav geoniky AV ČR Ostrava
Ústav geoniky AV ČR, pobočka Brno
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. ; Masarykova univerzita
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Ostrava - Poruba
Ustav geoniky AV ČR, v.v.i
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Geografický ústav, PřF, Masarykova univerzita