Listování
od 

Nováková, Eva
Nováková, H.
Nováková, Hana
Nováková, Jana
Nováková, Julie
Nováková, Kateřina
Nováková, L.
Nováková, Lucie
Nováková, M.
Nováková, Marie
Nováková, Nea
Nováková, Tereza
Nové poznatky a měření v seismologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/15. : 11.04.2006-13.04.2006 : Ostrava, Česká republika)
Nové poznatky a měření v seismologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/16. : 17. 04.2007 - 19. 04. 2007 : Ostrava, Česká republika)
Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice (12.04.2005-13.04.2005 : Ostrava, Česká republika)
Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/16. : 17.04.2007-19.04.2007 : Ostrava, Česká republika)
Nové poznatky a měření v seiznologii, inženýrské geofyzice a geotechnice. OVA´09 (18. : 07.04.2009-09.04.2009 : Ostrava, Česká republika)
Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice (20.04.1995 : Ostrava, Česká republika)
Nové směry v hlubinném dobývání mocných hnědouhelných slojí (10.11.1994-11.11.1994 : Ostrava, Česká republika)
Nové trendy - nové nápady 2009 (4.) Mezinárodní vědecká konference (19.11.2009-20.11.2009 : Znojmo, Česká republika)