Listování
od 

Nováková, M.
Nováková, Marie
Nováková, Nea
Nováková, Tereza
Nové poznatky a měření v seismologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/15. : 11.04.2006-13.04.2006 : Ostrava, Česká republika)
Nové poznatky a měření v seismologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/16. : 17. 04.2007 - 19. 04. 2007 : Ostrava, Česká republika)
Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice (12.04.2005-13.04.2005 : Ostrava, Česká republika)
Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/16. : 17.04.2007-19.04.2007 : Ostrava, Česká republika)
Nové poznatky a měření v seiznologii, inženýrské geofyzice a geotechnice. OVA´09 (18. : 07.04.2009-09.04.2009 : Ostrava, Česká republika)
Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice (20.04.1995 : Ostrava, Česká republika)
Nové směry v hlubinném dobývání mocných hnědouhelných slojí (10.11.1994-11.11.1994 : Ostrava, Česká republika)
Nové trendy - nové nápady 2009 (4.) Mezinárodní vědecká konference (19.11.2009-20.11.2009 : Znojmo, Česká republika)
Nové výsledky v terciéru Západních Karpat (10. : 27.04.1992-28.04.1992 : Hodonín, Česká republika)
Novická, Z.
Novická, Zora
Novicki, T.
Novický, Oldřich
Novický, Oldřich, 1951-
Novodomec, Rudolf
Novomestská, Darina