Listování
od 

útes korálový
útlum
útlum těžby
útržky pláště batolitu
ÚÚG (Ústřední ústav geologický)
UV-mikroskopie
území poddolované
vádí
valangin
valentinit
valoun
vanad
vanadáty
vanadinit
vápenato-alkalický typ
vápenec
vápenec dolomitický
vápenec mikrokrystalický
vápenec oolitický
vápenec řasový