Listování
od 

Homo sapiens
homogenita
homogenizace
homogenizace vzorku
homologie
homonymie
horizont vůdčí
horizonty vápencové
horká skvrna
Horná Nitra
hornblendit
horní tok řeky
hornictví
hornina boční
hornina dolomitická
hornina hostitelská
hornina okolní
horninotvornost
horniny
horniny alkalické