Listování
od 

datování K/Ar
datování Lu/Hf
datování metodou stop částic alfa
datování Nd/Sr
datování O18/O16
datování Pb/Pb
datování Rb/Sr
datování Re/Os
datování S34/S32
datování Sm/Nd
datování Sr/Nd
datování Sr/Sr
datování Th/U
datování U/Pb
datování U/Th
datování U/Th/Pb
datování U234
daubreelit
dawsonit
dceřinný produkt