Listování
od 

datování U/Pb
datování U/Th
datování U/Th/Pb
datování U234
daubreelit
dawsonit
dceřinný produkt
Decapoda
dedolomitizace
defekt krystalu
defekt povrchu krystalu
deflace
deformace
deformace duktilní
deformace nezpevněných sedimentů
deformace plastická
deformace povrchová
deformace půdy
deformace synsedimentární
deformace základové půdy